I
Go To The Home Page

I.Prayers addressed to Vishnu


 1. Vishnu Sahasranamam
 2. Achyuthashtakam
 3. Sri Ranganathashtakam of Adhi Shankara
 4. Sri Ranganatha stotram of Parasara Bhatta
 5. Namam Japikkuga(From Malayalam)
 6. Narayana Suktham
 7. Sree Vishnu shodasa nama stotram
 8. Thiruppavai(From Tamil)
 9. Dasavathara sthothram
 10. Dasavathara sthothram(Vedanta Desika)
 11. Dasavathara sthothram(Jaya Deva)
 12. Dasavathara sthothram(Malayalam)
 13. Sri Lakshmi Narasimha Karavalambam
 14. Runa Vimochana Nrusimha sthotham
 15. Hari Nama Keerthanam(Malayalam)
 16. Hari Nama Mala Stotram
 17. Sri Hari Stotram
 18. Sri Hari Sarana Sapthakam
 19. Haryashtakam
 20. Pandurangashtakam
 21. Jai Jagadish Hare(Hindi)
 22. Bhagwatcharana stotram
 23. Sangushta nasana Vishnu stotram
 24. Pratha Smarana Stotram of Brahmananda
 25. Kamalapthyashtakam
 26. Govindashtakam of Adhi Shankara
 27. Venkatesa Suprabhatham
 28. Sri Venkatesa Stotram
 29. Sri Venkatesa Mangalam
 30. Sri Hari Nama Ashtakam
 31. Sri Mathsya Stotram
 32. Sri Vamana Stotram
 33. Sri Parasurama Stotram
 34. Sri Lakshmi Venkatesa Charanaravinda Stotram
 35. Sri Venkatesa Karavalmba stotram
 36. Ashta vimsathi Vishnu nama stotram
 37. Narayana Jaya(Malayalam)
 38. Nyasa Dasakam of Vedantha Desika
 39. Palayachyutha Stotram of Vadhiraja theertha
 40. Vairagya Panchakam
 41. Narasimha Panchamrutham
 42. Mangalya sthavam
 43. Vishnu bhujanga prayata stotra
 44. Bhagavan Manasa pooja
 45. Abhilashashtakam
 46. Pandava Gita
 47. Varaha Kavacham for getting children
 48. Narayana Kavacham
 49. Ezhuthachan's Narayana Jaya(Malayalam)
 50. Venkatesha Vajra Kavacha Stotram
 51. Dheena Bhandu Ashtakam
 52. Narayana Stotram
 53. Kaivalyashtakam
 54. Mangala Gitam
 55. Shiva Ramashtakam
 56. Prahladha Sthuthi (Malayalam)

II.Prayers addressed to Rama


 1. Samkshepa Ramayanam
 2. Raghothamashtakam
 3. Ahalya krutha Rama stotram
 4. Nama Ramayanam
 5. Sri Rama stotram by Jatayu
 6. Sri Rama stotram by devendra
 7. Sri Rama Bhujangam
 8. Ramashtakam
 9. Ramachandrashtakam
 10. Sri Ramachandra Sthuthi of Thulasidas
 11. Rama Raksha Stotram
 12. Sita Rama Stotram
 13. Mahadeva Krutha Rama Stotram
 14. Rama Mangalasasanam
 15. Rama Premashtakam
 16. Pratha smarana Rama Stotram
 17. Brahma krutha Rama Stotram
 18. Sri Rama Hrudayam


III.Prayers addressed to Krishna


 1. Bhaja Govindam
 2. Madhurashtakam
 3. Mukunda Mala
 4. Mukunda Mukthavali
 5. Gopika Geetham
 6. Sri Krishnashtakam of Adhi Shankara
 7. Guru Maruth Puradheesam
 8. Bala Mukundashtakam
 9. Radhakrishnashtakam
 10. Sri Krishna Mangalam
 11. Gopala Vimsathi of Vedantha Desika
 12. Gopala Ashtakam
 13. Guruvayurappan(Malayalam)
 14. Govinda Damodhara Stotram
 15. Sri Krishna Stotram
 16. SriGopala Stotram
 17. Guruvayupuresa Suprabatham
 18. Nandakumarashtam
 19. Prana Pranaya Sthavam
 20. Sri Krishna manasa puja
 21. Ambadi Paithal(Malayalam)
 22. Anjana Sridhara(Malayalam)
 23. Guruvayupuresa sthavam(Malayalam)
 24. Shikashashtakam By Chaithanya Maha Prabhu
 25. Prathama Kunja Vihari ashtakam
 26. Krishna ashtakam-II
 27. Bhishma Sthuthi
 28. Vasudeva krutha Krishna Stotram
 29. Indra Krutha Krishna stotam
 30. Krishna Sthava Raja

IV.Prayers addressed to Shiva


 1. Shiva Sahasranamam
 2. Shiva panchakshara stotram
 3. Shivaparadha kshamapana stotram
 4. Thiruvembavai(From Tamil)
 5. Shivanada lahari
 6. Shiva Manasa Pooja
 7. Linga Ashtakam
 8. Chidambareswara stotram
 9. Vaidyanatha Ashtakam
 10. Uma Maheswara Stotram
 11. Vaidyanatha Namaskaram
 12. Shiva Shadakshara Stotram
 13. Veda Sara Shiva Stotram
 14. Daridrya Dahana Shiva Stotram
 15. Ardha Nareeswara Ashtakam
 16. Sri Dakshinamurthy Ashtakam
 17. Viswanathashtakam
 18. Pradosha Mahatmyam
 19. Margabandhu stotram
 20. Bilwashtakam
 21. Maha Mrutyunjaya stotram
 22. Shiva Thandava stotram by Ravana
 23. Shiva Mangalshtakam
 24. Pasupathyashtakam
 25. Sashakthi Shiva Navakam
 26. Shankarashtakam
 27. Sadashivashtakam
 28. Chandra shekahrashtakam
 29. Dwadasa Jyothir Linga Stotram
 30. Shiva Bhujanga Prayatha Stotram
 31. Shiv Chalisa(Hindi)
 32. Bhaja Gaureesam
 33. Shiva nama malyashtakam
 34. Shivashtakam by Adhi Shankara
 35. Shivashtakam by Chaithanya Maha Prabhu
 36. Shiva Raksha Stotram
 37. Shivashtakam II
 38. Shiva Mahimna Stotram
 39. Viswanatha Suprabatham
 40. Chidambarashtakam
 41. Shiv aarthi (Hindi)
 42. Jambunadhashtakam of Ayyaval
 43. Thirupalliyezuchi of Manikka Vasagar
 44. Gaureesashtakam
 45. Rudrashtakam
 46. Shiva Ashtotharam
 47. Shiva Panchanana Stotram
 48. Pratha Smarana Shiva Stotram
 49. Shiva DWadasa Nama Smarnam
 50. Shiva Kavacham


V.Prayers addressed to mother Goddess


 1. Mahishasura Mardini Stotram
 2. Abhirami andathi(From Tamil)
 3. Annapurnashtakam
 4. Devi mahathmya Sthothra Ashtakam
 5. Indrakshi Sthothram
 6. Kanaka Dhara Sthothram
 7. Lalitha Sahasranamam
 8. Phala Sruthi of Lalitha Sahasra Namam
 9. Lalitha Trishathi
 10. Lalitha Pancha Rathnam
 11. Mahalakshmi ashtakam
 12. Ashta Lakshmi Stotram
 13. Soundarya Lahari
 14. Bhavani ashtakam
 15. Bhavani Bhujangam
 16. Shyamala Dandakam by Maha kavi Kalidasa
 17. Tripura Sundari Ashtakam
 18. Tripurasundari Vijaya Sthavam
 19. Devi Stotram
 20. Meenakshi Pancharathnam
 21. Meenakshi Navarathna Mala Sthuthi
 22. Manthra Mathruka Pushpa Mala Sthavam
 23. Rajarajeswari mantra mathruka sthavam
 24. Sri Durga Apad udharaka stotram
 25. Sri AmbaPancha Rathnam
 26. Vageesi sthavam
 27. Arya Navakam
 28. Sri Maha Lakshmi Sthuthi
 29. Kalyana Vrushti Sthavam
 30. Shriya Shatkam
 31. Janaki Panchakam
 32. Saraswathyashtakam
 33. Devi Karumari Amman Storam(From Tamil)
 34. Durga Chandra Kala Sthuthi
 35. Kalpa Shakhi Sthavam
 36. Varahi anugrahashtam
 37. Varahi Nigrahashtakam
 38. Kathyayani sthuthi
 39. Nava Rathna Malya Stotram
 40. Sri Meenakshi Sthothram
 41. Maha Lakshmi Aarathi(Hindi)
 42. Sree Stotram
 43. Sri Mahalakshmi Sthuthi
 44. Saraswathyashtakam
 45. Vijayalakshmi Stotram
 46. Durga Chalisa(Hindi)
 47. Mariamman Thalattu(Tamil)
 48. Gauri Dasakam of Adhi Shankara
 49. Kamakshi Suprabatham
 50. Jnana prasoonambika stotram
 51. Sri Durga Aarhti(Hindi)
 52. Sri Durga Stuti(Hindi)
 53. Santoshi mata aarthi(Hindi)
 54. Ma Kali aarthi(Hindi)
 55. Bala satha nama stotram
 56. Bhagawathi Stotram
 57. Devi Kshama Prarthana Stotram
 58. Tripura Thilakam
 59. Mookambika ashtakam
 60. Ananda Lahari Of Adhi Shankara
 61. Sidha Lakshmi Stotram
 62. Vani Stotram
 63. Abhirami Stotram
 64. Sitalashtakam
 65. Sankata namashtakam
 66. Ashta dasa Shakthi Peetha Stotram
 67. Bala Mukthavali Stotram
 68. Vamsa Vrudhikaram Durga Kavacham
 69. Maha Lakshmi Kavacham
 70. Ananda Valli Stotram
 71. Radha Kavacham
 72. Ashta Lakshmi Stotram II
 73. Akhilandeswari Mathruka Pushpa Mala
 74. Durga Kavacham
 75. Bhagathyashtakam
 76. Maha Lakshmi Ashtakam II
 77. Durga Pancha Rathnam
 78. Durga Ashtakam
 79. Swayamvara Parvathy Mantra Mala Stotram
 80. Annapurna Devi aarthi(Hindi)
 81. Sri Pada Sapthathi of Mepathur
 82. Shakthi mahimna stotram
 83. Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam
 84. Devya aarathrikam
 85. Lakshmi ashtothara satha nama stotram
 86. DEva Krutha Lakshmi stotram
 87. Tripura Sundari Pratha Smaranam


VI.Prayers addressed to Lord Ganesa


 1. Ganesa Dwadasa Nama Stotram
 2. Ganesa Shodasa Nama stotram
 3. Ganesa Pancha ratnam
 4. Eka Dantha stotram
 5. Sankata Nasana Ganesa stotram
 6. Ganesa Mangalashtakam
 7. Ganapathi Sthavam
 8. Ganesashtakam
 9. Ganesa Manasa Pooja
 10. Vinayagar Agaval(Tamil)
 11. Ganesha Kavacham
 12. Vinayaka Kavacham(Tamil)
 13. Ganapathi Atharva Seersha
 14. Ganesh ki aarthi(Hindi)
 15. Ganesha bahya pooja
 16. Yama's Ganesa Ashtotharam
 17. Vigneswara Ashtotharam
 18. Pratha smarana Ganesa Stotram
 19. Ganesa SAranam (Malayalam)
 20. Ganashtakam


VII.Prayers addressed to Lord Subrhamanya


 1. Guha panchakam
 2. Skanda Sashti Kavacham(Tamil)
 3. Subrhamanya Bhujangam
 4. Sri Subramanya Pancharathnam
 5. Shadanana ashtakam
 6. Shanumuga stotram
 7. Subrahmanya Karavalambashtakam
 8. Kandhar Anubhuthi(Tamil)
 9. Swaminatha Shad Pathi
 10. Shanmuka Kavasam(Pamban Swamigal)
 11. Subrahmanya Kavacham
 12. Kanda Guru Kavacham of SAnthanantha SWamigal (Tamil)
 13. Pragya Vardhaka Karthikeya Stotram
 14. Karthikeya karavalamba stotram
 15. Subrahmanya Shodasa Nama Stotram


VIII.Prayers addressed to Lord Ayyappa


 1. Ayyappa Suprabatham
 2. Harivarasanam
 3. Sastha Pancha rathnam
 4. Sastha Dasakam
 5. Mani Kanda Stotram
 6. Bhootha natha dasakam


IX.Prayers addressed to planets


 1. Surya mandalashtakam
 2. Nava Graha Sthothram
 3. Adithya hrudayam
 4. Surya ashtakam
 5. Nava Graha Peeda Hara Stotram
 6. Nava Graha Storam of Vadiraja Theertha
 7. Sanaischarashtakam
 8. Sri Angaraka stotram
 9. Runa mochana mangala stotram
 10. Adithya Kavacham
 11. Chandra Kavacham
 12. Mangala Kavacham
 13. Budha Kavacham
 14. Guru Kavacham
 15. Shukra Kavacham
 16. Sani Vajra Panjarika Stotram
 17. Rahu Kavacham
 18. Kethu Kavacham
 19. Budha pancha vimsathi nama stotram
 20. Sri Chandra Stotram
 21. Sri Brihaspathi Stotram
 22. Sri Shukra Stotram
 23. Sri Rahu Stotram
 24. Sri Kethu Stotram
 25. Pratha smarana Surya Stotram
 26. Nava Graha Suktham
 27. Suryarya Stotram


X.Prayers addressed to holy rivers


 1. Valmiki Krutha Gangashtakam
 2. Shankara Krutha Gangashtakam
 3. Kalidasa Krutha Gangashtakam
 4. Ananda Theertha Krutha Gangashtakam
 5. Dasa hara Ganga sthothram
 6. Yamunashtakam


XI.Prayers addressed to Lord Anjaneya


 1. Anjaneya stotram
 2. Hanumath stotram
 3. Hanumath Pancha Rathnam
 4. Hanumath Bhujanga Prayata Stotram
 5. Hanumath Stotram II
 6. Hanumath Mangalashtakam
 7. Hanuman Chalisa(From Hindi)
 8. Yantodharaka Hanumath stotram of Vyasaraja theertha
 9. Veera Hanuman Kavacham (Tamil)
 10. Apad Udharaka Hanumath stotram


XI.Philosophical prayers


 1. Nirvana shatakam
 2. Athma Panchakam
 3. Sadhana Panchakam
 4. Kaupeena Panchakam
 5. Prasnothara Rathna Malika
 6. Aparaokshanubhoothi of Adhi Shankara
 7. Natho Upadesa stotram
 8. Nirvana Manjari of Adhi Shankara
 9. Sankara's Dasa Sloki
 10. Shad Pathi of Adhi Sankara
 11. Maya Panchakam of Adhi Shankara
 12. Dhanya Ashtakam
 13. Anathma Sri Vigarhanam
 14. Saptha Sloki Gita
 15. Bharata Savithri
 16. Chathusloki Bhagawatham
 17. Chathu Sloki Gita
 18. Tri sloki Gita
 19. Vijnana Nauka


XIII.Model daily prayer to all Hindus


 1. Daily model prayers for all Hindus


XIV.Vedic Hyms


 1. Laghu nyasa
 2. Rudram
 3. Chamakam
 4. Purusha suktham
 5. Narayana suktham
 6. Sri Suktham
 7. Vishnu suktham
 8. Mantra Pushpam
 9. Durga Suktham
 10. Saraswathi Suktham
 11. Devi (Vak) Suktham
 12. Nila Suktham
 13. Bhoo Suktham
 14. Medha Suktham
 15. Pavamana Suktham
 16. Shaala Suktham
 17. Vaasthu Manthras


XV. Prayers to other Gods and General prayers


 1. Garbha Raksha stotram
 2. Dattatreya stotram
 3. Jnanappana(From Malayalam)
 4. Mathru panchakam
 5. Narada Bhakthi Suthram
 6. Gurvashtakam
 7. Guru Paduka stotram
 8. Guru Paduka Panchakam
 9. Thodagashtakam
 10. Kala Bhairava Ashtakam
 11. Pratha Smarana Sthothram
 12. Gomatha sthuthi
 13. Gayatri mantras of Several Gods
 14. Sudarshana Ashtakam
 15. Garuda Dandakam of Vedantha Desika
 16. Kasi Panchakam
 17. Maithreem Bhajatha
 18. Dhyana Slokams for different Gods
 19. Para puja stotram
 20. Varamangalashtakam of Kalidasa
 21. Parameshwara stotram
 22. Sai Nathashtakam
 23. Jai Sadananda Yadhu Natha
 24. Jai Gurudeva Sai Natha
 25. Prayer to Shirdi Sai(Hindi)
 26. Sathya Sai Suprabatham
 27. Aswatha Vruksha Stotram
 28. Sri Raghavendra Stotram
 29. Mangalya Prarthana
 30. Thulasi Kavacham
 31. Shirdi Sai Ashtotharam
 32. Mangalashtakam


XVI. Parayana material


 1. Sundara kandam
 2. Samkshepa Sundara kandam
 3. Devi Mahatmyam (Chandi)
 4. Bhagwad Gita in Verse
 5. Sri Ramodantham
 6. Yaksha Prasnam
 7. Pasurappadi Ramayanam

Free Web Hosting