KPS menganalogi
2.Kemahiran Proses Sains
(Rujukan Untuk Bahagian B)

Menganalogikan

Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.

Contoh :- menganalogikan bumi dengan magnet.


|| Menjanakan idea || Membuat inferens ||

|| Menghubungkaitkan || Meramal || Membuat hipotesis ||

|| Mensintesiskan || Mengitlak || Menganalogikan || Membuat gambaran mental || Mereka cipta ||

 

 

 

Free Web Hosting