KPS mengitlak
2.Kemahiran Proses Sains
(Rujukan Untuk Bahagian B)

 

Mengitlak

Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.


 

|| Menjanakan idea || Membuat inferens ||

|| Menghubungkaitkan || Meramal || Membuat hipotesis ||

|| Mensintesiskan || Mengitlak || Menganalogikan || Membuat gambaran mental || Mereka cipta ||

 

Free Web Hosting