KBKK mensintesis

KEMAHIRAN MENSINTESISKAN

Definisi :
Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, lukisan dan artifak.

Kemahiran ini digunakan untuk:

Langkah Penggunaan :

  1. Kenal pasti dan mendefinisikan tajuk, perkara atau subjek.
  2. Kumpulkan data atau maklumat berkaitan.
  3. Kelaskan data atau maklumat dalam kategori yang berkaitan dengan tajuk, perkara atau subjek.
  4. Kenal pasti hubungkait antara kategori dengan kategori dan kategori dengan tajuk.
  5. Nyatakan bagaimana kategori berkait dengan kategori tajuk, perkara atau subjek.

CONTOH:

Batu batan, pokok buluh, pacat, tikus, ular, cacing, burung helang, pokok padi, rumput, air, tinja haiwan, belalang, burung pipit, lumut, alga, kulat, tanah, musang dan semut.

Binakan satu siratan makanan yang lengkap berdasarkan senarai di atas.

Benda yang berkaitan
Item yang tidak berkaitan
Padi, tikus, musang, cacing, burung helang, burung pipit, rumput, belalang, kulat, pacat, pokok buluh, semut, alga dan ular. Air, tinja haiwan, tanah dan batu batan.

Pengelasan Data

Kumpulan
Organisma
Pengeluar Pokok padi, rumput,pokok buluh, alga.
Pengguna primer Tikus, burung pipit, belalang, cacing
Pengguna sekunder Ular, semut, musang, burung pipit
Pengguna tertier Helang, pacat
Pengurai Kulat

balik ke Kemahiran Berfikir Kreatif


|| Dunia Islam || Laman Guru || Ibubapa || Alam Remaja || Tambah URL ||

||Jom Buat Hompej || Cadangkan || Enjen Carian ||

||Menu Utama || webmaster || KBSB Sains||

 

 

Free Web Hosting