KPS hubungkait
2.Kemahiran Proses Sains
(Rujukan Untuk Bahagian B)
Menghubungkaitkan
Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.

|| Menjanakan idea || Membuat inferens ||

|| Menghubungkaitkan || Meramal || Membuat hipotesis ||

|| Mensintesiskan || Mengitlak || Menganalogikan || Membuat gambaran mental || Mereka cipta ||

 

Free Web Hosting