KPS gambaran mental
2.Kemahiran Proses Sains
(Rujukan Untuk Bahagian B)

Membuat Gambaran Mental

Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan, atau gagasan dalam minda atau fikiran.


|| Menjanakan idea || Membuat inferens ||

|| Menghubungkaitkan || Meramal || Membuat hipotesis ||

|| Mensintesiskan || Mengitlak || Menganalogikan || Membuat gambaran mental || Mereka cipta ||

 

Free Web Hosting