KPS Meramal
2.Kemahiran Proses Sains
(Rujukan Untuk Bahagian B)

Meramal

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Alat yang biasa digunakan untuk meramal ialah:- jadual, graf/carta, gambar rajah.

Ketika meramal, kita juga menyatakan apa yang akan berlaku dengan mengeksploitasi data, dan menggunakan kemahiran matematik.

|| Menjanakan idea || Membuat inferens ||

|| Menghubungkaitkan || Meramal || Membuat hipotesis ||

|| Mensintesiskan || Mengitlak || Menganalogikan || Membuat gambaran mental || Mereka cipta ||

 

Free Web Hosting