Kemahiran Proses Sains
2.Kemahiran Proses Sains
(Rujukan Untuk Bahagian B)
 
1.Membuat Inferens:
Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Lazimnya mengguanakan kata kunci :- sebab... atau, kerana...
a) Inferens Bebas
Memberi penerangan yang munasabah tentang pemerhatian.
 
b) Inferens Terkawal
Memberi penerangan yang munasabah tentang pemerhatian berdasarkan kepada satu rangsangan yang diberi.
 
c) Inferens Jitu
Menyatakan inferens yang tepat (jitu) dengan menyatakan pemerhatian tambahan.

Untuk maklumat lanjut berkaitan Inferens, sila klik sini

(Bahan-bahan adalah ehsan para penceramah Kursus Peningkatan Keilmuan Guru-guru Sains Melaka: Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir(KBSB)/JPM/ 23-25 Oktober 2000 di Dewan Bestari . Sila rujuk buku panduan KBSB yang dibekalkan ke semua sekolah SK/SM seluruh Melaka untuk maklumat lanjut.


|| Menjanakan idea || Membuat inferens ||

|| Menghubungkaitkan || Meramal || Membuat hipotesis ||

|| Mensintesiskan || Mengitlak || Menganalogikan || Membuat gambaran mental || Mereka cipta ||

 

 

 

Free Web Hosting