KBSB tanpa bimbingan

RANGKA KERJA KBSB - Mempratikkan KBSB Tanpa Bimbingan Guru.

Pada peringkat ini pelajar mesti menggunakan atau melaksanakan KBSB yang telah ditetapkan oleh guru tanpa bimbingan dan bantuan guru. Peringkat ini dilaksanakan semasa:

1. Pelajar melaksanakan tugasan yang menggunakan KBSB yang telah ditetapkan untuk menjawab soalan ujian, kerja rumah dan lain-lain.

2. Pelajar menggunakan KBSB yang telah dipelajari untuk memudahkannya mempelajarai KBSB selanjutnya yang lebih kompleks.

 

 

balik ke rangka kerja KBSB

Free Web Hosting