metakognisi

METAKOGNISI

Metakognisi ialah berfikir tentang proses berfikir dan melibatkan aras pemikiran yang tinggi.

OPERASI METAKOGNISI

1. MERANCANG

Proses mengenal pasti strategi berfikir dan dan kemahiran berfikir serta bagaimana ia dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai matlamat.

2. MEMANTAU

Proses mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar.

3. MENILAI

Proses mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang telah dilalui.

ARAS PENGGUNAAN METAKOGNISI

1. Aras Penggunaan Secara Sedar.

Mengenal pasti dan menyatakan :

2. Aras Penggunaan Secara Strategik

Menyusun proses berfikir mengikut :

3. Aras Penggunaan Secara Reflektif

Mengimbas kembali proses berfikir yang dilalui untuk :

Merangsang Metakognisi Pelajar

Menggunakan frasa-frasa awalan tertentu seperti :

Soalan Kendiri

OPERASI MERANCANG

OPERASI MEMANTAU

OPERASI MENILAI

Soalan Terancang Oleh Guru

Operasi Merancang

Operasi Memantau

Operasi Menilai

PERBEZAAN ANTARA SOALAN METAKOGNISI DENGAN KOGNISI

METAKOGNISI

KOGNISI

RUMUSAN

Operasi kognisi melibatkan KBSB seperti penyelesaian masalah, membuat keputusan, mengkonsepsikan, pemikiran kritis dan kreatif, membuat penaakulan dan mengingat.

Operasi Metakognisi ialah melibatkan strategi proses merancang, memantau dan menilai tentang KBSB dan proses kognitif yang lain.

Metakognisi melibatkan individu sedar tentang cara mereka

AKHIR SEKALI

(nota: Bahan KBSB ini adalah salinan sempena kursus 5 hari Pendedahan KBSB untuk guru-guru Sains negeri Melaka, bertempat di Dewan Bestari, PPD Melaka Tengah. Terima kasih kepada semua penceramah yang terlibat).


|| Dunia Islam || Laman Guru || Ibubapa || Alam Remaja || Tambah URL ||

||Jom Buat Hompej || Cadangkan || Enjen Carian ||

||Menu Utama || webmaster ||

 

Free Web Hosting