KBSB dengan bimbingan

RANGKA KERJA KBSB

- Mempraktikkan KBSB Dengan Bimbingan Guru.

Guru membimbing pelajar mempraktikkan KBSB dengan langkah berikut:

1. Guru memberitahu pelajar KBSB yang akan digunakan.

2. Guru berbincang dengan pelajar bagaimana melaksanakan KBSB berkenaan.

3. Pelajar diberikan beberapa set data berkaitan dengan isi kandungan atau situasi yang setara dengan isi kandungan mata pelajaran dan mengaplikasikan KBSB ke atas data atau situasi tersebut.

4. Pelajar membuat refleksi bagaimana mereka melaksanakan KBSB.

balik ke rangka kerja KBSB

Free Web Hosting