Rangka Kerja

RANGKA KERJA PENERAPAN KBSB DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SAINS

Digunakan bagi merancang strategi, kaedah,teknik atau aktiviti di dalam bilik darjah.

  1. kajian lapangan
  2. perbincangan
  3. inkuiri penemuan
  4. projek
  5. pembelajaran bermodul
  6. eksperimen
  7. pembelajaran koperatif
  8. konstuktivisme
  9. demontrasi
  10. pembelajaran interaktif

Peringkat Rangka Kerja KBSB

Memperkenalkan KBSB

Untuk memperkenalkan sesuatu KBSB, langkah-langkah berikut perlu diikuti:

 

Free Web Hosting