KBSB1

SITUASI 1 (cara lama)

Guru mengajar Murid penerima maklumat

Guru mengajar tajuk pengelasan haiwan vertebrata mengikut langkah berikut:

1. Memberikan kelas haiwan yang sedia ada.

2. Memberi contoh yang berkaitan.

3. Memberi ciri yang dipunyai oleh setiap kelas haiwan.


SITUASI 2 (cara baru)

Guru adalah pembimbing Murid menjalani proses berfikir

Guru mengajar tajuk pengelasan haiwan vertebrata mengikut aktiviti berikut:

1. Murid mengumpul dan mengelas haiwan berdasarkan ciri sepunya

2. Guru membimbing murid

3. Murid membuat kesimpulan tentang ciri tertentu bagi setiap kumpulan haiwan.


“Maka adalah orang mengetahui bahawa Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu (wahai Muhammad) perkara yang benar, sama dengan orang yang buta mata hatinya? Sesungguhnya orang-orang yang mahu memikirkan hal itu hanyalah orang yang berakal sempurna.” (SurahArRad 13:9)


PEMBELAJARAN BERFIKRAH

Menurut Resnick Pembelajaran Berfikrah menyepadukan kandungan dan proses sebagai pendekatan utama.

Kandungan : konsep, prinsip, pengitlakan, masalah, fakta dan definisi.

Proses : kemahiran befikir, strataegi berfikir, metakognisi dan kemahiran sosial


PENGOPERASIAN PENERAPAN KBSB DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SAINS.

Kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea.


Penggunaan ITEM CONTOH dan ITEM BUKAN CONTOH 1

Penggunaan ITEM CONTOH dan ITEM BUKAN CONTOH 2

Penggunaan ITEM ESEI 1

Penggunaan ITEM ESEI 2

Respon Pelajar berdasarkan contoh ESEI 2

CONTOH SKEMA PEMARKAHAN

(Bahan-bahan adalah ehsan para penceramah Kursus Peningkatan Keilmuan Guru-guru Sains Melaka: Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir(KBSB)/JPM/ 23-25 Oktober 2000 di Dewan Bestari . Sila rujuk buku panduan KBSB yang dibekalkan ke semua sekolah SK/SM seluruh Melaka untuk maklumat lanjut.


|| Dunia Islam || Laman Guru || Ibubapa || Alam Remaja || Tambah URL ||

||Jom Buat Hompej || Cadangkan || Enjen Carian ||

||Menu Utama PanduanNet || webmaster ||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting