item esei

(...buat rajah seperti PowerPoint itemkbsb)

 

 

Seorang pelajar menyediakan radas seperti dalam rajah 3 untuk mengkaji proses fotosintesis dalam satu tumbuhan Elodea. Sediit gas X dihasilkan. Bahan kimia tertentu seperti Natrium bikarbonat boleh digunakan untuk meningkatkan kecekapan proses fotosintesis di atas.

a) Bagaimanakah gelembung gas dihasilkan?

b) Apakah yang dijangka berlaku kepada kuantiti gas X sekiranya beberapa ekor ikan kecil diletakkan bersama dengan tumbuhan Elodea di bawah corong turas?

c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat dalam eksperimen di atas?

d) Cadangkan bagaimana hendak menghasilkan lebih banyak gas X.

e) Jika eksperimen itu dijalankan selama 5 jam, nyatakan perubahan-perubahan lain yang boleh diperhatikan.

 

 

Free Web Hosting