Qua Sng

Qun Văn

    

Qua Sng

                                     t thy yn

 

 

Đ nghẹn đon qun xa tiếp viện

Mưa lu trời mốc buồn hi xưa

Con đường đo nhậm xa như nhớ

Chiều mập mờ, xiu lạc dng c

Qun chật xanh ln rừng lnh ướt

Mặt bơ phờ dnh gi bao la

Kh ẩm m bay, mi thuốc kht

Chuyện tnh cờ nhm ấm cy mưa

Vang ln những địa danh huyền hoặc

Mỗi địa danh nồng một xt xa

Giặc đnh lớn - ma mưa đ tới

Ma mưa như một trận mưa liền

Chu thổ mang mang trời nước st

Hồn chừng hiu hắt nỗi khng tn

Tiếp tế kh - đi lần phải lục

Trn người bạn gục đạn mươi vin

Di tản kh - su di lc nhc

Trong vết thương người bạn nn rn

Người chết mấy ngy chưa lấy xc

Thy snh mặt nước lạch mương tanh...

Sng ci nước ven bờ sng snh

Cồn xa cy vướng sng mơ mng

o quan phong quốc kỳ anh liệt

Niềm thin thu đầm cỗ xe tang

Qu xa khng tiện đường đưa tiễn

Nghĩa tận sơ si đm lạnh tanh

Thm một cht g như hối hả

Người thn chưa khc ro thm tnh...

... Nao nao mường tượng bng mnh

Mịt mng ci tới u minh tiếng rền

Xuống đ đời đ bỏ qun...

Một sng nước lớn tro ln mắt người

 

t thy yn

 

Trở về trang tc giả v tc phẩm

Free Web Hosting