Aljaska
ALJASKA
Daljnogled še ni dodobra izpopolnjen...
NAZAJ