contoh ranc pengajaran

CONTOH PENYEDIAAN RANCANGAN P&P.

Unit Pembelajaran : ALAM BAHAN - Faktor yang menyebabkan pengaratan.

Kaedah : Eksperimen.

Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :

 
Prasyarat :
Pelajar telah menguasai semua KBSB dan mengetahui beberapa bahan yang boleh berkarat.

Masa : 3 X 30 minit.

BBM : OHP, gambarfoto objek-objek yang berkarat dan tidak berkarat, contoh-contoh objek yang berkarat dan tidak berkarat.


Langkah 1 : Penentuan tahap penguasaan prasyarat;

Langkah 2 : Set Induksi;

Langkah 3 : Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran;

Langkah 4 : Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran;

Langkah 5 : Penyelesaian Masalah;

Soalan :

Langkah 6 : Refleksi;

|| Dunia Islam || Laman Guru || Ibubapa || Alam Remaja || Tambah URL ||

||Jom Buat Hompej || Cadangkan || Enjen Carian ||

||Menu Utama || webmaster ||

Free Web Hosting