KBSB-Rancangan Pengajaran

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERTERASKAN KBSB.

ELEMEN-ELEMEN RANCANGAN P&P.

1. Unit Pembelajaran / Tajuk dan sub-tajuk

2. Objektif P&P

3. Prasyarat

4. Soalan yang merangsang kemahiran berfikir.

5. Senaraikan aktiviti dalam setiap peringkat P&P seperti berikut:

6. Sesi Metakognisi

FORMAT PENYEDIAAN RANCANGAN P&P.

 1. Unit Pembelajaran :
 2. Kaedah :
 3. Objektif :
 4. Prasyarat :
 5. Masa :
 6. Bahan Bantu Mengajar (BBM) :
 7. Aktiviti :

CONTOH PENYEDIAAN RANCANGAN P&P.

Langkah Aktiviti:

 1. Penentuan Tahap Penguasaan Prasyarat.
 2. Set Induksi.
 3. Pemerolehan Pengetahuan dan Kemahiran.
 4. Penyelesaian Masalah.
 5. Refleksi.

CONTOH PENYEDIAAN RANCANGAN P&P.

 

|| Dunia Islam || Laman Guru || Ibubapa || Alam Remaja || Tambah URL ||

||Jom Buat Hompej || Cadangkan || Enjen Carian ||

||Menu Utama || webmaster ||

 

 

Free Web Hosting