RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TAHUN 4

 Dunia Islam Laman Guru Ibubapa Alam Remaja Tambah URL Buat Hompej Cadangkan Enjen Carian Menu Utama

 

NOTA: Rancangan Tahunan ini adalah percuma. Semoga dapat dimanafaatkan dengan sebaiknya. Sila 'save' kan terlebih dahulu sebelum di'edit' untuk dicetak. Atau, anda boleh gunakan cara 'copy' dan 'paste'. Sebarang pertanyaan/cadangan, sila hubungi saya.

 

M

Tajuk/Bidang

Objektif

Kemahiran/Kandungan

m.s HSP

Catatan/Impak

01

1.Nombor bulat hingga 10 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

1a.Menamakan sebarang nombor hingga 10 000.

 

1b.Menulis angka bagi sebarang nombor hingga

10 000.

 

1c.Menetukan nilai temoat bagi sebarang nombor hingga 10 000.

 

1d.Membundarkan sebarang nombor hingga 4 digit pada puluh dan ratus yang terdekat.

 

 

 

1.1

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6

 

1.2

1.2.1, 1.2.2

 

1.3

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5

 

1.4

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3

 

 

 

1-2

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

4

 

02

2.Tambah dalam lingkungan

10 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

2a.Menambahkan sebarang dua nombor dengan mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak lebih daripada 10 000.

 

2b.Menyelesaikan masalah tambah yang melibatkan 4 nombor dan hasil tambahnya tidak lebih daripada 10 000.

 

 

 

2.1

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

 

2.2

 

2.3

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6

 

2.4

 

 

5

 

 

6

 

6-7

 

 

 

8

 

03

2.Tambah dalam lingkungan

10 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

2c.Menambah hingga 4 nombor dengan mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak lebih daripada

10 000.

 

2d.Menyelasaikan masalah tambah yang melibatkan 4 nombor dan hasil tambahnya tidak melebihi

10 000.

 

 

 

2.5

2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

 

2.6

 

2.7

2.7.1, 2.7.2, 2.7.3

 

2.8

 

 

 

9

 

 

10

 

11

 

 

12

 

04

3.Tolak dalam lingkungan

10 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

3a.Menolak sebarang nombor daripada sebarang nombor yang tidak lebih daripada 10 000 dengan mengumpul semula.

 

3b.Menyelesaikan masalah tolak yang melibatkan sebarang nombor yang tidak lebih daripada 10 000.

 

 

 

3.1

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4

 

 

3.2

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

05

3.Tolak dalam lingkungan

10 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

3a.Menolak sebarang nombor daripada sebarang nombor yang tidak lebih daripada 10 000 dengan mengumpul semula.

 

3b.Menyelesaikan masalah tolak yang melibatkan sebarang nombor yang tidak lebih daripada 10 000.

 

 

 

3.3

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8

 

3.4

 

 

 

14

-16

 

 

 

16

 

06

4.Darab dalam lingkungan

10 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

4a.Darab sebarang dua nombor tiga digit dan satu digit dengan mengumpul semula hasil darabnya tidak lebih daripada 10 000.

 

4b.Menyelesaikan masalah darab yang melibatkan hasil darabnya tidak lebih daripada 10 000.

 

4c.Darab sebarang nombor dua digit dan dua digit dengan mengumpul semula hasil darabnya tidak lebih daripada 10 000.

 

4b.Menyelesaikan masalah darab yang melibatkan hasil darabnya tidak lebih daripada 10 000.

 

 

 

4.1

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9

 

4.2

 

 

 

4.3

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4

 

 

4.4

 

 

 

17

-19

 

 

 

19

 

 

 

19

-22

 

 

 

23

 

07

4.Darab dalam lingkungan

10 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

4d.Mendarab sebarang dua nombor empat digit dan satu digit dengan mengumpul semula dan hasil darabnya tidak lebih daripada 10 000.

 

4e.Menyelesaikan masalah darab yang melibatkan hasil darabnya tidak lebih daripada 10 000.

 

4f.Mendarab sebarang dua nombor tiga digit  dan dua digit  dengan mengumpul semula hasil darabnya tidak lebih daripada 10 000.

 

4e.Menyelesaikan masalah darab yang melibatkan hasil darabnya tidak lebih daripada 10 000.

 

 

 

4.5

4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10

 

4.6

 

 

4.7

4.7.1, 4.7.2

 

 

 

4.8

 

 

 

23

-24

 

 

 

 

25

 

 

25

-26

 

 

 

26

 

08

5.Bahagi dalam lingkungan

10 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

5a.Membahagikan sebarang nombor yang tidak lebih daripada 10 000 dengan sebarang nombor dua digit dengan mengumpul semula berbaki dan tanpa baki.

 

5b.Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan sebarang nombor tidak melebihi 10 000 berbaki dan tanpa baki.

 

 

 

5.1

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

27

-28

 

 

 

 

 

28

 

09

5.Bahagi dalam lingkungan

10 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

5c.Membahagi sebarang nombor yang tidak lebih daripada 10 000 dengan sebarang nombor satu digit dengan mengumpul semula berbaki dan tanpa baki.

 

5d.Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor tidak lebih 10 000 dengan nombor satu digit, jawapan nombor tiga digit atau empat digit berbaki dan tanpa baki.

 

 

 

5.3

5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5

 

 

 

5.4

 

 

 

29

-30

 

 

 

 

30

 

10

5.Bahagi dalam lingkungan

10 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

5e.Membahagi sebarang nombor yang tidak lebih

10 000 dengan sebarang nombor dua digit dengan mengumpul semula berbaki dan tanpa baki.

 

5b.Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan sebarang nombor tidak melebihi 10 000 berbaki dan tanpa baki.

 

 

 

5.5

5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4

 

 

 

5.6

 

 

 

30

-31

 

 

 

 

31

 

 

11

6.Operasi bercampur.

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

6a.Melaksanakan operasi bercampur tambah dan tolak yang melibatkan nombor tidak lebih daripada 10 000.

 

6b.Menyelesaikan masalah operasi bercampur tambah dan tolak yang melibatkan nombor tidak lebih 10 000.

 

 

 

6.1

6.1.1, 6.1.2

 

 

6.1.3, 6.1.4

 

 

 

32

-33

 

 

33

 

12

7.Pecahan(1)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

7a.Menukarkan pecahan wajar kepada pecahan setara.

 

7b.Menulis pecahan wajar dalam bentuk termudah.

 

7c.Membandingkan nilai sebarang dua pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.

 

7.1

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7

 

7.2

7.2.1, 7.2.2, 7.2.3

 

7.3

7.3.1, 7.3.2

 

 

34

-36

 

 

 

36

 

 

37

 

 

13

7.Pecahan(1)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

7d.Menyatakan pecahan daripada satu kumpulan benda yang penyebutnya hingga 10.

 

 

 

7.4

7.4.1, 7.4.2, 7.4.3

 

 

 

38

-39

 

14

8.Wang hingga RM500

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

8a.Menentukan nilai wang kertas RM100 dan RM50.

 

8b.Menyatakan jumlah nilai wang dalam ringgit dan sen hingga RM1000.

 

 

8c.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nilai wang hingga RM1000.

 

 

 

8d.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi ke atas nilai wang hingga RM500.

 

 

8.1

8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5

 

8.2

8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4

 

8.3

8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.8, 8.3.9

 

8.4

8.4.1, 8.4.2, 8.4.3

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 

42

-43

 

 

 

44

 

15

9.Masa dan waktu (1)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

9a.Mmenentukan tempoh masa: saat, minit, dan jam.

 

 

 

 

9.1

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13

 

 

 

45

-48

 

16

10.Ukuran panjang (1)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

10a.Mengenal unit milimeter.

 

10b.Menukar daripada satu unit kepada unit lain yang melibatkan meter, sentimeter, dan milimeter dengan menggunakan perpuluhan.

 

 

10.1

10.1.1, 10.1.2, 10.1.3

 

10.2

10.2.1, 10.2.2

 

 

49

 

 

49

 

17

11.Timbangan berat

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

11a.Mengenal unit kilogram.

 

 

 

11b.Menimbang dalam unit kilogram.

 

 

11c.Membuat anggaran dalam unit kilogram.

 

 

 

11.1

11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4

 

11.2

11.2.1, 11.2.2

 

11.3

11.3.1, 11.3.2, 11.3.3

 

 

 

50

 

 

 

50

 

 

51

 

18

11.Timbangan berat

 

 

 

 

 

 

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

11.d.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan unit kilogram.

 

 

 

 

11.4

11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5

 

11.5

 

 

 

51

 

 

 

52

 

19

12.Ruang (1)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

12a.Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan bulatan.

 

12b.Menyatakan ciri-ciri mudah bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan bulatan.

 

12c.Melukis bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan bulatan.

 

 

 

12.1

12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4

 

12.2

12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5

 

 

12.3

12.3.1, 12.3.2, 12.3.3

 

 

53

 

 

 

53

-54

 

 

 

54

 

 

 

 

20

13.Nombor bulat hingga 100 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid- murid boleh;

 

13a.Menamakan sebarang nombor hingga 100 000.

 

13b.Menulis angka bagi sebarang nombor hingga 100 000.

 

13c.Menentukan nilai tempat sebarang nombor hingga 100 000.

 

 

 

13d.Membundarkan sebarang nombor hingga lima digit pada puluh, ratus, dan ribu yang terdekat.

 

 

13.5

13.5.1, 13.5.2, 13.5.3, 13.5.4, 13.5.5, 13.5.6, 13.5.7, 13.5.8

 

13.6

13.6.1, 13.6.2

 

13.7

13.7.1, 13.7.2, 13.7.3, 13.7.4, 13.7.5, 13.7.6, 13.7.7, 13.7.8

 

13.8

13.8.1, 13.8.2

 

 

 

56

 

 

 

 

57

 

 

58

 

 

 

 

58

 

21

14.Tambah dalam lingkungan 100 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

14a.Menambah sebarang dua nombor dengan mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak lebih daripada 100 000.

 

14b.Menyelesaikan masalah tambah yang melibatkan hingga empat nombor dengan mengumpul semulahasil tambah tidak lebih daripada 100 000.

 

 

 

 

14.9

14.9.1, 14.9.2, 14.9.3

 

14.10

 

14.11

14.11.1, 14.11.2, 14.11.3, 14.11.4, 14.11.5, 14.11.6

 

 

 

59

 

 

59

 

 

60

-61

 

 

 

22

14.Tambah dalam lingkungan 100 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

14b.Menyelesaikan masalah tambah yang melibatkan hingga empat nombor dengan mengumpul semulahasil tambah tidak lebih daripada 100 000.

 

14c.Menambah hingga empat nombor dengan mengumpul semula hasil tambah

tidak lebih daripada 100 000.

 

 

 

 

 

 

14.12

 

14.13

14.13.1, 14.13.2

 

14.14

 

14.15

14.15.1, 14.15.2

 

14.16

 

 

62

-63

 

23

15.Tolak dalam lingkungan 100 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

15a.Menolak sebarang nombor daripada sebarang nombor yang tidak lebih daripada 100 000 dengan mengumpul semula.

 

15b.Menyelesaikan masalah tolak yang tidak lebih daripada 100 000 dengan mengumpul semula.

 

16. Menyelesaikan masalah tambah yang melibatkan hingga empat nombor dengan mengumpul semula hasil tambah tidak lebih 100 000.

 

15.5

15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.5.5

 

15.6

 

15.7

15.7.1, 15.7.2, 15.7.3, 15.7.4, 15.7.5, 15.7.6, 15.7.7, 15.7.8

 

15.8

 

 

64

-66

 

24

16.Darab dalam lingkungan 100 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

16a.Mendarab sebarang dua nombor empat digit dan satu digit dengan mengumpul semula hasil darabnya kurang daripada 100 000.

 

16b.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban nombor empat digit dengan satu digit hasil darabnya nombor 5 digit.

 

16c.Mendarab sebarang dua nombor tiga digit dan dua digit dengan mengumpul semula hasil darabnya kurang daripada 100 000.

 

 

 

16.9

16.9.1, 16.9.2, 16.9.3, 16.9.4, 16.9.5, 16.9.6, 16.9.7, 16.9.8, 16.9.9

 

16.10

 

 

 

16.11

16.11.1, 16.11.2, 16.11.3, 16.11.4

 

16.12

 

 

 

67

-69

 

25

17.Bahagi dalam lingkungan 100 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

17aMembahagi sebarang nombor yang tidak lebih daripada 100 000 dengan sebarang nombor satu digit dengan mengumpul semula berbaki dan tanpa baki.

 

17b.Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan sebarang nombor yang tidak lebih daripada 100 000 berbaki dan tanpa baki.

 

17c.Membahagi sebarang nombor yang tidak lebih daripada 100 000 dengan sebarang nombor dua digit dengan mengumpul semula berbaki dan tanpa baki.

 

 

 

17.7

17.7.1, 17.7.2

 

 

 

 

17.8

 

 

 

 

17.9

17.9.1, 17.9.2, 17.9.3, 17.9.4, 17.9.5, 17.9.6

 

17.10

 

 

 

70

-72

 

26

17.Bahagi dalam lingkungan 100 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

17d.Membahagi sebarang nombor yang tidak lebih daripada 100 000 dengan 100 dengan mengumpul semula berbaki dan tanpa baki.

 

17e.Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan sebarang nombor yang tidak lebih daripada 100 000 berbaki dan tanpa baki.

 

17f.Membahagi sebarang nombor yang tidak lebih daripada 100 000 dengan 100 dan 1000 dengan mengumpul semula berbaki dan tanpa baki.

 

 

 

17.11

17.11.1, 17.11.2, 17.11.3, 17.11.4, 17.11.5

 

17.12

 

 

 

 

17.13

17.13.1, 17.13.2

 

17.14

 

 

 

73

-74

 

27

18.Operasi bercampur (11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

18a.Melaksanakan operasi bercampur tambah dan tolak yang melibatkan nombor tidak lebih daripada 100 000.

 

18b. Menyelesaikan masalah operasi bercampur tambah dan tolak yang melibatkan nombor tidak lebih daripada 100 000.

 

18c. Melaksanakan operasi bercampur darab dan bahagi yang melibatkan nombor tidak lebih daripada 100 000 tanpa baki.

 

18d. Melaksanakan operasi bercampur tambah dan tolak yang melibatkan nombor tidak lebih daripada 100 000.

 

 

 

 

18.5

 

 

18.6

 

 

 

18.7

18.7.1, 18.7.2

 

 

18.8

 

18.9

 

18.10

 

18.11

 

 

 

75

-76

 

28

19.Pecahan (11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

19a.Menambah pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10 dan tidak sama.

 

19b.Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan dan nombor bercampur.

 

19c.Menolak pecahan yang penyebutnya hingga 10 dan tidak sama.

 

 

 

19.5

19.5.1, 19.5.2

 

19.6

 

19.7

19.7.1, 19.7.2

 

19.8

 

 

 

77

-78

 

29

20.Perpuluhan

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

20a.Menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan.

 

20b.Menukar pecahan persepuluh yang bernombor bulat kepada perpuluhan.

 

20c.Menambah perpuluhan dengan perpuluhan dalam bentuk persamaan dan bentuk lazim hingga satu tempat perpuluhan.

 

 

20d.Menolak perpuluhan dengan perpuluhan dalam bentuk persamaan dan bentuk lazim hingga satu tempat perpuluhan.

 

20.1

20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4

 

20.2

20.2.1, 20.2.2, 20.2.3, 20.2.4, 20.2.5

 

20.3

20.3.1, 20.3.2, 20.3.3, 20.3.4, 20.3.5, 20.3.6, 20.3.7

 

 

20.4

20.4.1, 20.4.2, 20.4.3, 20.4.4, 20.4.5, 20.4.6, 20.4.7

 

79

-83

 

30

20.Perpuluhan

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

20e.Mendarab perpuluhan dengan nombor satu digit dan dua digit hingga satu tempat perpuluhan.

 

20f.Membahagi perpuluhan dengan nombor satu digit hingga tiga tempat perpuluhan.

 

20g.Membahagi sebarang nombor tidak lebih daripada 40 dengan 10 dan 100 hingga dua tempat perpuluhan.

 

 

 

20.5

20.5.1, 20.5.2, 20.5.3, 20.5.4, 20.5.5

 

20.6

20.6.1, 20.6.2, 20.6.3, 20.6.4, 20.6.5, 20.6.6

 

20.7

20.7.1, 20.7.2, 20.7.3

 

 

 

31

21.Wang hingga RM1000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

21a.Menyatakan jumlah nilai wang dalam ringgit dan sen hingga RM1000.

 

21b.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang hingga RM1000.

 

21.5

21.5.1, 21.5.2, 21.5.3

 

21.6

21.6.1, 21.6.2, 21.6.3, 21.6.4, 21.6.5, 21.6.6, 21.6.7

 

90

-92

 

32

22.Masa dan waktu (11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

22a.Mendapatkan maklumat yang melibatkan tempoh masa daripada jadual waktu.

 

22b.Membina jadual waktu.

 

22c.Menyelesaikan masalah yang melibatkan jadual waktu.

 

 

 

22.2

22.2.1, 22.2.2

 

22.3

22.3.1, 22.3.2

 

22.4

22.4.1, 22.4.2, 22.4.3, 22.4.4

 

93

-96

 

33

22.Masa dan waktu (11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

22c.Menyelesaikan masalah yang melibatkan jadual waktu.

 

22.4.5, 22.4.6, 22.4.7, 22.4.8, 22.4.9, 22.4.10, 22.4.11, 22.4.12, 22.4.13

 

94

-96

 

34

23.Ukuran panjang (11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

23a.Menukar daripada satu unit kepada unit lain yang melibatkan meter, sentimeter, milimeter dengan menggunakan perpuluhan.

 

23b.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan unit ukuran sentimeter, meter, dan kilometer.

 

23.3

23.3.1, 23.3.2, 23.3.3, 23.3.4, 23.3.5, 23.3.6, 23.3.7, 23.3.8

 

23.4

23.4.1, 23.4.2, 23.4.3, 23.4.4, 23.4.5, 23.4.6, 23.4.7, 23.4.8

 

 

 

 

 

 

35

24.Mengenal timbangan berat

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

24a.Mengenal unit gram.

 

24b.Menimbang dalam unit gram.

 

24c.Membuat anggaran dalam unit gram.

 

24.6

24.6.1, 24.6.2

 

24.7

24.7.1, 24.7.2

 

24.8

24.8.1, 24.8.2, 24.8.3, 24.8.4, 24.8.5

 

102

-103

 

36

25.Ruang (11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

25a.Menamakan pepejal: kubus, kuboid, piramid tapak segiempat sama, piramid tapak segiempat tepat, sfera, selinder, dan kon.

 

25b.Menyatakan ciri-ciri pepejal: kubus, kuboid, piramid tapak segiempat sama, piramid tapak segiempat tepat, sfera, selinder, dan kon.

 

 

 

25.4

25.4.1, 25.4.2, 25.4.3, 25.4.4, 25.45

 

 

25.5

25.5.1, 25.5.2, 25.5.3

 

 

 

104

-105

 

Dunia Islam Laman Guru Ibubapa Alam Remaja Tambah URL Buat Hompej Cadangkan Enjen Carian Menu Utama

 

 

 

 

Free Web Hosting