RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

Dunia Islam Laman Guru Ibubapa Alam Remaja Tambah URL Jom Buat Hompej Cadangkan Enjen Carian Menu Utama

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TAHUN 3

 

 

M

Tajuk/Bidang

Objektif

Kemahiran/Kandungan

m.s HSP

Catatan/Impak

01

1.Nombor bulat hingga 700

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

1a.Menamakan sebarang nombor hingga 700 .

 

1b.Menulis angka bagi sebarang nombor hingga

700.

 

1c.Menetukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 700.

 

1d.Membundarkan sebarang nombor hingga 2 digit atau 3 didit pada puluh yang terdekat.

 

 

 

1.1

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6

 

1.2

1.2.1, 1.2.2

 

1.3

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5

 

1.4

1.4.1, 1.4.2

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

02

2.Tambah dalam lingkungan 700

 

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

2a.Menambahkan sebarang dua nombor 1 digit, 2 digit, dan 3 digit atau 3 digit dengan 3 digit dengan mengumpul semula dari sa ke puluh.

 

2b. Menambahkan sebarang dua nombor 1 digit, 2 digit, dan 3 digit atau 3 digit dengan 3 digit dengan mengumpul semula dari puluh ke ratus.

 

2c.Menambah sebarang 2 nombor, satu digit dan 2 digit , atau 1 digit dan 3 digit dengan mengumpul semula dari sa ke puluh dan puluh ke ratus.

 

2d.Menambah sebarang 2 nombor, 2 digit dan 2 digit , atau 2 digit dan 3 digit, dan 3 digit dan 3 digit dengan mengumpul semula dari sa ke puluh dan puluh ke ratus.

 

 

2.1

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5

 

 

 

2.2

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

 

 

 

2.3

2.3.1, 2.3.2

 

 

 

2.4

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

03

2.Tambah dalam lingkungan

700

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

2c. Menambah sebarang 2 nombor, 3 digit; satu daripadanya mengandungi sifar dengan mengumpul semula dari sa ke puluh dan puluh ke ratus.

 

2e.Menyelasaikan masalah tambah dengan mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak melebihi 700.

 

 

2.5

2.5.1, 2.5.2

 

2.6

2.6.1, 2.6.2, 2.6.3

 

2.7

2.7.1, 2.7.2

 

2.8

2.8.1, 2.8.2, 2.8.3

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Tolak dalam lingkungan

700

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

3a.Menolak sebarang nombor 1 digit daripada sebarang nombor  3 digit dengan mengumpul semula dari puluh ke sa.

 

3b.Menolak sebarang nombor 2 digit daripada sebarang nombor  3 digit dengan mengumpul semula dari puluh ke sa.

 

3c.Menolak sebarang nombor 1 digit daripada sebarang nombor  3 digit dengan mengumpul semula dari ratus ke puluh dan puluh ke sa.     

 

3d.Menolak sebarang nombor 2 digit daripada sebarang nombor  3 digit dengan mengumpul semula dari ratus ke puluh dan puluh ke sa.

 

3e.Menolak sebarang nombor 3 digit daripada sebarang nombor  3 digit dengan mengumpul semula dari ratus ke puluh dan puluh ke sa.

 

3f.Menolak sebarang nombor 3 digit daripada sebarang nombor  gandaan  seratus dengan mengumpul semula.

 

3g.Menolak sebarang nombor 3 digit daripada sebarang nombor  3 digit yang mengandungi sifar dengan mengumpul semula dari ratus ke puluh dan puluh ke sa.

 

 

 

3.1

3.1.1, 3.1.2

 

 

3.2

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5

 

3.3

3.3.1, 3.3.2

 

3.4

3.4.1, 3.4.2

 

3.5

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

 

3.6

3.6.1, 3.6.2, 3.6.3

 

3.7

3.7.1

 

10

 

11

12

 

 

13

 

 

 

14

 

 

15

 

 

 

16

 

05

 

3.Tolak dalam lingkungan

700

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

3h.Menolak berturut-turut 2 nombor daripada sebarang nombor hingga 700.

 

3i.Menyelesaikan masalah tolak yang melibatkan sebarang nombor yang tidak lebih daripada700.

 

3.8

3.8.1, 3.8.2, 3.8.3

 

3.9

3.9.1, 3.9.2

 

3.10

3.10.1, 3.10.2, 3.10.3

 

 

 

 

14

-16

 

 

 

16

 

06

4.Darab dalam lingkungan

700

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

4a.Mendarab sebarang dua nombor, gandaan 10 dan 1 digit.

 

4d.Menyelesaikan masalah darab yang melibatkan sebarang 2 nombor, 2 digit dan 1 digit dengan mengumpul semula hasil darabnya tidak kurang daripada 700.

 

 

4.1

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7

 

4.2

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

 

 

 

 

17

-19

 

19

 

19

-22

 

 

 

23

 

07

4.Darab dalam lingkungan

700

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

4b.Mendarab sebarang 2 nombor, 2 digit dan 1 digit dengan mengumpul semula dari sa ke puluh.

 

4c.Mendarab sebarang dua nombor empat digit dan satu digit dengan mengumpul semula dan hasil darabnya tidak lebih daripada 700.

 

4d.Menyelesaikan masalah darab yang melibatkan sebarang 2 nombor, 2 digit dan 1 digit, dengan mengumpul semula dan hasil darabnya tidak lebih daripada 700.

 

 

 

 

4.3

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3

 

 

 

4.4

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3

 

 

 

4.5

4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

 

 

 

 

 

 

 

23

-24

 

 

 

 

25

 

 

25

-26

 

 

 

26

 

08

5.Bahagi dalam lingkungan

700

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

5a.Membahagikan sebarang nombor yang tidak lebih daripada 700 dengan sebarang nombor dua digit dengan mengumpul semula berbaki dan tanpa baki.

 

5d.Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan sebarang nombor tidak melebihi 700 dengan mengumpul semula, berbaki dan tanpa baki.

 

 

 

5.1

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,

5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8

 

 

5.2

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3

 

 

 

27

-28

 

 

 

 

 

28

 

09

5.Bahagi dalam lingkungan

700

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

5b.Membahagi sebarang nombor yang tidak lebih daripada 700 dengan sebarang nombor satu digit dengan mengumpul semula dari puluh ke sa, berbaki dan tanpa baki.

 

5d.Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor tidak lebih 700 dengan nombor satu digit, jawapan nombor tiga digit atau empat digit berbaki dan tanpa baki.

 

 

 

5.3

5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5,5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9

 

5.4

5.4.1, 5.4.2, 5.4.3

 

 

 

29

-30

 

 

 

 

30

 

10

5.Bahagi dalam lingkungan

700

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

5c.Membahagi sebarang nombor yang tidak lebih 700 dengan sebarang nombor 1 digit dengan mengumpul semula dari ratus ke puluh dan puluh ke sa, berbaki dan tanpa baki.

 

5d.Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan sebarang nombor tidak melebihi 700 berbaki dan tanpa baki.

 

 

 

5.5

5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4,

5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8,

 

 

5.6

5.6.1, 5.6.2, 5.6.3

 

 

 

30

-31

 

 

 

 

31

 

 

11

6.Wang (1)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

6a.Menentukan nilai wang kertas RM10. RM20, dan RM50.

 

6b.Menyatakan jumlah nilai wang dalam ringgit dan sen hingga RM100.

 

6c.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nilai wang hingga RM100.

6.1

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

 

6.2

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8

 

6.3

6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4

 

6.4

 

 

 

32

-33

 

 

33

 

12

7.Pecahan(1)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

7a. Menamakan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.

 

7b.Menulis pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.

7.1

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4

 

7.2

7.2.1, 7.2.2

 

7.3

7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4

 

7.4

7.4.1, 7.4.2

 

7.5

7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4

 

34

-36

 

 

 

36

 

 

37

 

13

7.Pecahan(1)

 

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

7b.Menulis pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.

 

7c.Membandingkan nilai 2 pecahan wajar dengan penyebut yang sama hingga 10.

 

7d.Membandingkan nilai sebarang 2 pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10.

 

 

7.6

7.6.1, 7.6.2

 

7.7

7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4

 

7.8

7.8.1, 7.8.2

 

7.9

7.9.1, 7.9.2, 7.9.3

 

7.10

7.10.1, 7.10.2, 7.10.3

 

 

 

38

-39

 

14

8.Masa dan Waktu

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

8a.Membaca maklumat daripada kalenddar: hari, haribulan, minggu, bulan, dan tahun.

 

 

 

8.11

8.11.1, 8.11.2, 8.11.3, 8.11.4

 

 

 

 

 

 

 

 

15

9.Ukuran panjang (1)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

9a.Mengenal unit meter.

 

9b. Mengukur dalam unit meter.

 

9.1

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3

 

9.2

9.2.1, 9.2.2, 9.2.3

 

56

 

 

 

16

9.Ukuran panjang (1)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

9c.Membuat anggaran dalam unit meter.

 

9.3

9.3.1, 9.3.2, 9.3.3

 

 

 

57

 

58

 

17

9.Ukuran panjang (1)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

9d.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan unit ukuran meter.

 

9.4

9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4

 

9.5

9.5.1, 9.5.2, 9.5.3

 

 

 

59

 

 

60

 

 

18

10.Nombor Bulat hingga

1 000

 

 

 

 

 

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

10a.Menamakan dan menentukan nilai nombor hingga 1 000.

 

10b.Menulis angka bagi sebarang nombor hingga 1 000.

 

10.5

10.5.1, 10.5.2,10.5.3,

10.5.4,10.5.5,10.5.6

 

10.6

10.6.1, 10.6.2

 

10.7

10.7.1, 10.7.2, 10.7.3,

10.7.4, 10.7.5

 

10.8

10.8.1, 10.8.2

 

 

61

 

62

 

63

 

 

64

 

19

11.Tambah Dalam Lingkungan

1 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

11a.Menambah sebarang 2 nombor  1 digit dan 2 digit, 2 digit dan 3 digit, atau 3 digit dan 3 digit dengan mengumpul semula dari sa ke puluh.

 

11b.Menambah sebarang 2 nombor, 2 digit dan 2 digit, 2 digit dan 3 digit, atau 3 digit dan 3 digit dengan mengumpul semula dari  puluh ke ratus.

 

11c. Menambah sebarang dua nombor  1 digit dan 2 digit, atau 1 digit dan 3 digit, dengan mengumpul semula dari sa ke puluh dan puluh ke ratus.

 

 

 

 

11.9

11.9.1, 11.9.2, 11.9.3, 11.9.4, 11.9.5

 

11.10

11.10.1, 11.10.2, 11.10.3, 11.10.4

 

11.11

11.11.1, 11.11.2

 

 

64

 

 

 

65

 

 

 

66

 

 

67

 

 

 

 

20

14.Tambah dalam lingkungan

1 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid- murid boleh;

 

11d.Menambah sebarang 2 nombor, 2 digit dan 2 digit, 2 digit dan 3 digit, atau 3 digit dan 3 digit dengan mengumpul semula dari  sa ke puluh dan puluh ke ratus.

 

11e.Menambah sebarang 2 nombor 3 digit satu daripadanya mengandungi sifar, dengan mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak lebih 1 000.

 

11f.Menyelesaikan masalah tambah dengan mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak lebih daripada 1 000.

 

11g.Menambah sebarang 3 nombor dengan mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak lebih daripada 1 000.

 

11.12

11.12.1, 11.12.2, 11.12.3

 

11.13

11.13.1, 11.13.2

 

11.14

11.14.1, 11.14.2, 11.14.3

 

11.15

11.15.1, 11.15.2

 

11.16

11.16.1, 11.16.2, 11.16.3

 

68

 

 

 

69

 

 

70

 

 

 

71

 

 

72

 

21

12.Tolak dalam lingkungan

1 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

12a.Menolak sebarang  nombor 1 digit daripada sebarang nombor 3 digit dengan mengumpul semula dari puluh ke sa.

 

12b. Menolak sebarang  nombor 2 digit daripada sebarang nombor 3 digit dengan mengumpul semula dari ratus ke puluh.

 

 

12.11

12.11.1, 12.11.2

 

12.12

12.12.1, 12.12.2,12.12.3,

12.12.4, 12.12.5

 

12.13

12.13.1, 12.13.2

 

12.14

12.14.1, 12.14.2

 

72

 

 

73

 

 

 

 

74

 

 

75

 

 

 

22

12.Tolak dalam lingkungan

1 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

12e.Menolak sebarang  nombor 3 digit daripada sebarang nombor 3 digit dengan mengumpul semula dari ratus ke puluh dan puluh ke sa.

 

12f.Menolak sebarang  nombor 3 digit daripada sebarang nombor 3 gandaan seratus dengan mengumpul semula.

 

12g.Menolak sebarang  nombor 3 digit daripada sebarang nombor 3 digit yang mengandungi sifar dengan mengumpul semula dari ratus ke puluh dan puluh ke sa.

 

12h.Menolak sebarang nombor daripada

1 000.

 

 

12.15

12.15.1, 12.15.2,12.15.3

 

12.16

12.16.1, 12.16.2,12.16.3

 

12.17

12.17.1

 

12.18

12.18.1, 12.18.2,12.18.3,

12.18.4

 

 

75

 

 

76

 

 

77

 

23

12.Tolak dalam lingkungan

1 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

12i.Menyelesaikan masalah tolak yang melibatkan sebarang nombor tidak lebih daripada 1 000 dengan mengumpul semula.

 

12j.Menolak berturut-turut 2 nombor darpada sebarang nombor hingga 1 000.

 

12.19

12.19.1, 12.19.2,12.19.3

 

12.20

12.20.1, 12.20.2

 

12.21

12.21.1, 12.21.2,12.21.3

 

 

79

 

 

 

 

 

80

 

24

13.Darab dalam lingkungan

1 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

13a.Mendarab sebarang 2 nombor, 2 digit dan satu digit dengan mengumpul semula dari sa ke puluh dan puluh ke ratus.

 

13b.Mendarab sebarang 2 nombor, 3 digit dan 1 digit dengan mengumpul semula dan hasil darabnya kurang daripada 1 000.

 

13c.Menyelesaikan masalah darab yang melibatkan sebarang 2 nombor, 2 digit dan 1 digit, dengan mengumpul semula dan hasil darabnya tidak kurang daripada 1 000.

 

 

13.6

13.6.1, 13.6.2

 

13.7

13.7.1, 13.7.2, 13.7.3

 

13.8

13.8.1, 13.8.2, 13.8.3, 13.8.3

 

13.9

13.9.1, 13.9.2, 13.9.3, 13.9.3

 

81

 

82

 

83

 

84

 

25

14.Bahagi dalam lingkungan

1 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

14a.Membahagi sebarang nombor yang kurang daripada 1 000 dengan sebarang nombor 1 digit dengan mengumpul semula dari puluh ke sa, berbaki dan tanpa baki.

 

14e.Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan nombor yang tidak lebih daripada 1 000, dengan mengumpul semula, berbaki dan tanpa baki.

 

 

 

14.7

14.7.1, 14.7.2, 14.7.3, 14.7.4, 14.7.5, 14.7.6, 14.7.7, 14.7.8, 14.7.9, 14.7.9

 

14.8

14.8.1, 14.8.2, 14.8.3

 

 

 

 

 

85

 

86

 

87

 

89

 

91

 

93

 

94

 

95

 

26

14.Bahagi dalam lingkungan

1 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

14b.Membahagi sebarang nombor yang kurang daripada 1 000 dengan mengumpul semula dari ratus ke puluh, berbaki dan tanpa baki.

 

14e.Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan sebarang nombor yang tidak lebih daripada 1 000 dengan mengumpul semula, berbaki dan tanpa baki.

 

 

 

14.9

14.9.1, 14.9.2, 14.9.3, 14.9.4, 14.9.5, 14.9.6, 14.9.7, 14.9.8

 

14.10

14.10.1, 14.10.2, 14.10.3

 

96

 

 

97

 

98

 

 

 

27

14.Bahagi dalam lingkungan

1 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

14c.Membahagi sebarang nombor yang kurang daripada 1 000dengan sebarang nombor 1 digit dengan mengumpul semula dari ratus ke puluh dan puluh ke sa, berbaki dan tanpa baki.

 

14e.Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan sebarang nombor yang tidak lebih daripada 700 dengan mengumpul semula, berbaki dan tanpa baki.

 

 

14.11

14.11.1, 14.11.2, 14.11.3, 14.11.4, 14.11.5, 14.11.6, 14.11.7, 14.11.8

 

14.12

14.12.1, 14.12.2, 14.12.3

 

 

99

 

 

100

 

101

 

102

 

 

 

28

14.Bahagi dalam lingkungan

1 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

14b.Membahagi sebarang nombor yang kurang daripada 1 000 dengan sebarang nombor gandaan 10 mengumpul semula berbaki dan tanpa baki.

 

 

14.13

14.13.1, 14.13.2, 14.13.3, 14.13.4, 14.13.5, 14.13.6, 14.13.7, 14.13.8

 

103

 

104

 

105

 

 

 

29

14.Bahagi dalam lingkungan

1 000

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

14b.Membahagi sebarang nombor yang kurang daripada 1 000 dengan sebarang nombor gandaan 10 mengumpul semula berbaki dan tanpa baki.

 

14e.Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan sebarang nombor yang tidak lebih daripada 700 dengan mengumpul semula, berbaki dan tanpa baki.

 

14.13

14.13.9, 14.13.10, 14.13.11, 14.13.12, 14.13.13

 

14.14

14.14.1, 14.14.2, 14.14.3

 

 

 

 

106

 

 

107

 

 

108

 

30

15.Wang(11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

15a.Menyatakan jumlah nilai wang dalam ringgit dan sen hingga RM100.

 

15b.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang hingga RM100.

15.5

15.5.1, 15.5.2

 

15.6

15.6.1, 15.6.2, 15.6.3, 15.6.4

 

15.7

15.7.1, 15.7.2, 15.7.3, 15.7.4, 15.7.5

 

 

 

109

 

 

110

 

 

 

111

 

31

15.Wang (11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

15b.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang hingga RM100.

 

15.8

15.8.1, 15.8.2, 15.8.3, 15.8.4, 15.8.5, 15.8.6

 

15.9

15.9.1, 15.9.2, 15.9.3, 15.9.4

 

15.10

15.10.1, 15.10.2, 15.10.3, 15.10.4, 15.10.5

 

 

 

 

112

 

 

113

 

 

 

115

 

32

16.Pecahan(11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

16a.Menambah pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10.

 

16b.Menolak pecahan  yang penyebutnya sama hingga 10.

 

16c.Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan.

 

16.11

16.11.1, 16.11.2, 16.11.3, 16.11.4

 

16.12

16.12.1, 16.12.2, 16.12.3, 16.12.4

 

 

 

116

 

 

 

117

 

33

16.Pecahan(11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

16c.Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan.

16.13

16.13.1, 16.13.2, 16.13.3

 

16.4

16.4.1, 16.4.2, 16.4.3

 

118

 

119

 

34

17.Masa dan Waktu (11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

17a.Membina jadual harian diri.

17.2

17.2.1

 

17.3

17.3.1, 17.23.2

 

120

 

 

 

 

 

35

18.Ukuran Panjang (11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

18a.Mengenal unit sentimeter.

 

18b.Mengukur dalam uni sentimeter.

 

18c.Membuat anggaran dalam unit sentimeter.

 

18.5

18.5.1, 18.5.2, 18.5.3

 

18.6

18.6.1, 18.6.2, 18.6.3

 

18.7

18.7.1, 18.7.2, 18.7.3

 

121

 

 

122

 

36

18.Ukuran Panjang (11)

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh;

 

18d.Menukar ukuran meter kepada sentimeter dan sentimeter kepada meter.

 

18e.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan unit ukuran sentimeter dan meter.

 

18.9

18.9.1, 18.9.2, 18.9.3, 18.9.4

 

18.10

18.10.1, 18.10.2, 18.10.3

 

 

123

 

124

 

125

 

 

 

 

 Dunia Islam Laman Guru Ibubapa Alam Remaja Tambah URL Jom Buat Hompej Cadangkan Enjen Carian Menu Utama

 

 

 

Free Web Hosting