eksperimen ITEM CONTOH:

(...buat rajah seperti dalam PowerPoint "itemkbsb")

 

 

Apakah ciri pemindahan haba yang sama pada kedua-dua eksperimen dalam Rajah 2 ?

A. Berlaku melalui pepejal dan cecair

B. Melibatkan perubahan ketumpatan medium

C. Melibatkan zarah-zarah medium

D Melibatkan perubahan medium

 

ITEM BUKAN CONTOH :

Apakah ciri pemindahan haba yang sama antara pengaliran dan perolakan?

A. Berlaku melalui pepejal dan cecair

B. Melibatkan perubahan ketumpatan medium

C. Melibatkan zarah-zarah medium

D. Melibatkan perubahan medium

Free Web Hosting