kritis

KEMAHIRAN KRITIS

  1. Kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea.
  2. Mencirikan
  3. Membanding dan Membeza
  4. Mengumpul dan Mengelas
  5. Membuat Urutan
  6. Menyusun Mengikut Keutamaan
  7. Menganalisis
  8. Mengesan Kecondongan
  9. Menilai
  10. Membuat Kesimpulan

 

Free Web Hosting