menaakul dalam mensintesis

KEMAHIRAN MENAAKUL DALAM MENSINTESIS

Rujuk soalan Mensintesis

Berdasarkan senarai yang diberikan, bina satu siratan makanan lengkap yang terdapat dalam ekosistem Gunung Tebu.

Langkah Mensintesis 1

Kenal pasti dan mendefinisi tajuk

TAAKULANNYA IALAH Secara Deduktif


Langkah Mensintesis 2.

Kumpulkan data atau maklumat yang berkaitan

TAAKULANNYA IALAH Secara Induktif

TAAKULANNYA IALAH Secara Deduktif

Pernyataan umum ; Semua tumbuhan hijau adalah pengeluar


Langkah Mensintesis 3.

Kelaskan data atau maklumat ke dalam kategori yang berkaitan dengan tajuk, perkara atau subjek

Contoh :

TAAKULANNYA IALAH Secara Deduktif

TAAKULANNYA IALAH Secara Deduktif


Langkah Mensintesis 4.

Kenal pasti hubungkait antara kategori dengan kategori
dan/atau
kategori dengan tajuk atau kedua-duanya.
 
Contoh 1. Kategori dengan kategori

Contoh 2. Tajuk dengan kategori


Langkah Mensintesis 5.
|| Dunia Islam || Laman Guru || Ibubapa || Alam Remaja || Tambah URL ||

||Jom Buat Hompej || Cadangkan || Enjen Carian ||

||Menu Utama || webmaster || KBSB Sains ||

 

Free Web Hosting