RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2001)

                                      

|| Dunia Islam || Laman Guru || Ibubapa || Alam Remaja || Tambah URL ||

||Jom Buat Hompej || Cadangkan || Enjen Carian ||

||Menu Utama || webmaster || KBSB Sains||

 

NOTA: Rancangan Tahunan ini adalah percuma. Semoga dapat dimanafaatkan dengan sebaiknya. Sila 'save' kan terlebih dahulu sebelum di'edit' untuk dicetak. Atau, anda boleh gunakan cara 'copy' dan 'paste'. Sebarang pertanyaan/cadangan, sila hubungi saya.

 

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2001)

 

 

M

Tema/Tajuk Penyerapan

Objektif

Kemahiran/Kandungan

Catatan/ Impak

01

Tema:

-Pengalaman

 

Tajuk:

-Program Remaja Murni

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

-Nilai Murni

Bijak Menggunakan Masa, Belajar hidup Bermasyarakat.

 

Murid boleh:

1.Menjawab dengan membuat rumusan.

2.Membaca untuk memahami pelbagai bahan bacaan.

3.Menyatakan pengajaran yang tersurat dan tersirat.

4.Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan sukar.

5.Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

6.Mencatat butiran laporan.

Kemahiran:

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna khusus, perkataan seerti, dan perkataan berlawan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.46 Menulis laporan ringkas.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata Nama Khas.

2.Penulisan –Laporan.

02

 

 

Tema

-Pendidikan

 

Tajuk:

-Hak Pengguna

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai Murni –Prihatin dan Bertanggungjawab, Sentiasa Berwaspada.

Murid boleh:

1.Menyoal untuk mendapatkan maklumat.

2.Menjawab dengan memberi penjelasan tentang sesuatu tajuk.

3.Mengenal pasti isi-isi penting

4.Menyatakan maksud simbol matematik.

5.Menyatakan pengajaran yang tersurat dan tersirat.

6.Membina dan menulis soalan.

7.Menulis surat kiriman tidak rasmi.

Kemahiran:

1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat.

1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.

2.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan.

2.24 Mencari dan mengumpulkan isi-isi penting yang terdapat dalam bahan bacaan.

2.25 Membaca dan memahami simbol matematik dan peta yang didapati dalam bahan bacaan.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

3.45 Menulis surat kiriman mengikut format.

Kandungan:

1.Tatabahasa–Kata Ganti Nama

2.Penulisan–Surat Kiriman Rasmi.

 

  

03

Tema:

Pendidikan

 

Tajuk:

Cintai Bahasa Kita

 

Penyerapan:

Pengetahuan Pendidikan Moral

 

-Nilai Murni

Cintai Bahasa Melayu

Bertanggungjawab dan Tegas

Murid boleh:

1.Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

2.Memberi pendapat yang bernas.

3.Membaca untuk memahami pelbagai bahan bacaan.

4.Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan tambahan.

5.Menulis jawapan soalan bertumpu dan bercapah.

6.Mencatat isi-isi penting.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam perbincangan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.28 Menulis kesudahan sesuatu cerita.

3.32 Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata Bilangan

2.Penulisan –Menyudahkan cerita.

04

Tema:

-Perubatan

 

Tajuk:

Bencana Penyakit

 

Penyerapan:

Pengetahuan Kajian

Tempatan.

 

Nilai Murni:

Menjaga Kesihatan

 dan Kebersihan.

Bertindak Mengikut Peraturan.

Murid boleh:

1.Menjawab soalan yang bertumpu dan bercapah.

2.Menyatakan pengajaran yang tersurat dan tersirat.

3.Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan tambahan.

4.Mencatat isi-isi penting.

5.Menulis surat kiriman tiodak rasmi.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.32 Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan.

3.45 Menulis surat kiriman mengikut format.

 

05

Tema:

-Kebudayaan

 

Tajuk:

Restoran Desaku

 

Penyerapan:

Pengetahuan Kajian

Tempatan.

Pendidikan Moral.

 

Nilai Murni:

Memelihara Alam Sekitar.

Menjaga Tatasusila.

 

Murid boleh:

1.Menjawab dengan memberi penjelasan.

2.Menjawab dengan membuat rumusan.

3.Menyatakan pelbagai watak yang terdapat dalam bahan bacaan.

4.Merujuk kamus mencari maksud perkataan sukar.

5.Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

6.Menulis pelbagai jenis karangan bentuk prosa.

Kemahiran:

1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

1.46 Menggunakan bahasa yang betul dalam lakonan, sejajar dengan situasi.

2.23 Mengenal watak dalam bahan dialog dan skrip lakonan.

2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat.

2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna khusus, perkataan seerti, dan perkataan berlawan.

soalan daripada bahan bacaan.

3.26 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

 

 

06

Tema:

-Puisi

 

Tajuk:

-Keringat Nelayan

 

Penyerapan:

Pengetahuan

Pendidikan Moral

 

Nilai Murni:

Bertanggungjawab dan berhati mulia. Cekal dan tabah menghadapi cabaran.

Murid boleh:

Menjawab dengan membuat rumusan.

2.Melafazkan puisi dengan betul.

3.Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

4.Merujuk bahan-bahan bacaan.

5.Menulis puisi menggunakan tulisan berangkai.

6.Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

Kemahiran:

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

1.47 Melafazkan puisi dengan betul mengikut sebutan.

1.48 Memberi makna perkataan dan rangkai kata yang sukar berdasarkan puisi yang diperdengarkan.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat.

3.11 Menulis tulisan berangkai.

3.27Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

3.42 Menulis pelbagai bentuk puisi.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata Adjektif, Sinonim.

2.Penulisan –Autobiografi.

07

Tema:

-Cerita Rakyat

 

Tajuk:

-Tiga Sekawan

 

Penyerapan:

Pengetahuan

Pendidikan Moral

 

Nilai Murni:

Bekerjasama dapat mengeratkan persahabatan.

Penerapan amalan tolong menolong.

Murid boleh:

1.Menyoal untuk mendapatkan isi-isi daripada bahan.

2.Menjawab dengan memberi penjelasan tentang sesuatu tajuk.

3.Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan.

4.Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan sukar.

5.Menyambung permulaan cerita yang diberi.

6.Menulis ringkasan bahan-bahan yang dibaca.

Kemahiran:

1.23 Menyoal untuk menentukan isi penting.

1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna khusus, perkataan seerti, dan perkataan berlawan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.36 Menyambung cerita.

3.47 Menulis ringkasan isi sesuatu bahan yang dibaca.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata Kerja Transitif.

2.Penulisan –Rangsangan Kata.

08

Tema:

-Sukan

 

Tajuk:

-Sains Sukan

 

Penyerapan:

Pengetahuan Kajian Tempatan.

Sains.

 

Nilai Murni:

Semangat juang yang tinggi.

Murid boleh:

1.Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

2.Menyampaikan syarahan.

3.Menyatakan pendapat berdasarkan pernyataan.

4.Menulis simpulan bahasa atau perumpamaan dalam ayat.

5.Menyambung dua ayat dengan kata hubung

6.Menulis karangan berpandukan gambar.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.43 Menyampaikan syarahan yang bernas dengan petah menggunakan bahasa, intonasi, gaya, dan nada suara yang baik.

1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam perbincangan.

1.52 Membidas hujah dengan sopan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

3.23 Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai.

3.24 Membina dan menulis ayat berbilang subjek.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata Kerja Tak Transitif,

Peribahasa.

2.Penulisan

-Rangsangan Gambar.

 

 

09

Tema:

-Pendidikan.

 

Tajuk:

-Insaflah Wahai Rakanku.

 

Penyerapan:

Pengetahuan Kajian Tempatan.

Pendidikan Moral.

 

Nilai Murni:

Mementingkan masa depan.

Tanggungjawab diri sendiri.

Murid boleh:

Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

2.Melaporkan sesuatu peristiwa.

3.Menyatakan pendapat berdasarkan pernyataan.

4.Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan sukar.

5.Menulis jawapan pemahaman berdasasrkan soalan  bertumpu dan bercapah.

6.Mencatat nota tentang sesuatu.

7.Mencatat butiran laporan.

Kemahiran:

1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.

1.37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat dengan betul dan ringkas.

1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam perbincangan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna khusus, perkataan seerti, dan perkataan berlawan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.30 Mencatat pesanan.

3.31 Mencatat nota peringatan.

3.46 Menulis laporan ringkas.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata Keterangan,

Peribahasa.

2.Penulisan

-Lapor an.

10

Tema:

-Sukan.

 

Tajuk:

-Sukan Golf.

 

Penyerapan:

Pengetahuan Kajian Tempatan.

 

 

Nilai Murni:

Semangat kesukanan.

Mempelajari sesuatu yang baru.

Murid boleh:

1.Menjawab dengan membuat rumusan.

2.Menggunakan bahasa dengan betul sejajar dengan situasi.

3.Menyatakan pelbagai watak yang terdapat dalam bahan.

4.Merujuk kamus untuk mencari maksud perkataan sukar.

5.Menulis jawapan pemahaman berdasasrkan soalan  bertumpu dan bercapah.

6.Menulis pelbagai jenis karangan dalam bentuk prosa.

Kemahiran:

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

1.46 Menggunakan bahasa yang betul dalamlakonan, sejajar dengan situasi.

2.23 Mengenal watak dalam bahan dialog dan skrip lakonan.

2.24 Mencari dan mengumpulkan isi- isi penting yang terdapat dalam bahan bacaan.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat.

2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna khusus, perkataan seerti, dan perkataan berlawan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata Hubung Tunggal, Sinonim.

2.Penulisan

-Rangsangan Gambar.

11

Tema:

-Pantun.

 

Tajuk:

-Insan Mulia..

 

Penyerapan:

Pengetahuan

Pendidikan Moral.

 

Nilai Murni:

Berbudi bahasa.

Bersopan santun.   

Murid boleh:

1.Menjawab soalan berdasarkan isi sesuatu cerita.

2.Melafazkan puisi.

3.Menyatakan pendapat berdasarkan pernyataan.

4. Merujuk kamus untuk mencari maksud perkataan sukar.

5. Menulis jawapan pemahaman berdasasrkan soalan  bertumpu dan bercapah.

6.Menulis pelbagai jenis puisi.

Kemahiran:

1.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita.

1.47 Melafazkan puisi dengan betul mengikut sebutan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna khusus, perkataan seerti, dan perkataan berlawan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

3.42 Menulis pelbagai bentuk puisi.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata Seru,

Sinonim.

2.Penulisan

-Peribahasa.

 

12

Tema:

-Kenegaraan.

 

Tajuk:

-Basikal Buatan Malaysia..

 

Penyerapan:

Pengetahuan Kajian Tempatan.

 

Nilai Murni:

Yakin akan diri sendiri.

Mampu bersaing di peringkat dunia.

Murid boleh:

1.Menjawab dengan membuat rumusan berdasarkan situasi.

2.Mendengar berita dengan teliti dan menyatakan isi berita.

3.Merujuk bahan-bahan rujukan.

4.Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan tambahan.

5. Menulis jawapan pemahaman berdasasrkan soalan  bertumpu dan bercapah.

6.Menulis pelbagai jenis karangan dalam bentuk prosa.

Kemahiran:

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

1.41 Menyatakan isi sesuatu berita yang diperdengarkan.

2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat.

2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna khusus, perkataan seerti, dan perkataan berlawan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

Kandungan:

1.Tatabahasa –imbuhan meN, Peribahasa.

2.Penulisan

-Syarahan.

13

Tema:

-Pendidikan.

 

Tajuk:

-Pertandingan Menulis Cerpen.

 

Penyerapan:

Pengetahuan Pendidikan Moral.

 

Nilai Murni:

Yakin akan diri sendiri.

Mencintai negara kita.

Murid boleh:

1.Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

2.Menjawab soalan berdasarkan isi sesuatu cerita.

3.Membaca untuk memahami pelbagai bahan bacaan.

4.Menyatakan pendapat berdasarkan pernyataan yang diberi.

5. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan  bertumpu dan bercapah.

6.Mengisi maklumat yang dikehendaki.

7.Menulis teks syarahan mengikut format yang betul.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.44 Mengisi borang.

3.48 Menulis teks ucapan dan syarahan.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata Seru,

Sinonim.

2.Penulisan

-Peribahasa.

14

Tema:

-Rakan.

 

Tajuk:

-Sahabat Pena.

 

Penyerapan:

Pengetahuan.

 

Nilai Murni:

Memelihara alam sekitar.

Bebas daripada kekotoran dan pencemaran.

Murid boleh:

1.Menjawab soalan pemahaman bertumpu dan bercapah.

2.Me yatkan.. pendapat berdasarkan pernyataan.

3.Menyenaraikan isi-isi penting.

4.Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan tambahan.

5.Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan  bertumpu dan bercapah.

6.Menulis surat kiriman tidak rasmi mengikut format yang betul.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.45 Menulis surat kiriman mengikut format.

Kandungan:

1.Tatabahasa –imbuhan meN-...-i, meN...-kan, Kata Banyak Makna.

 

2.Penulisan

-Surat tidak rasmi.

15

Tema:

-Alat perhubungan.

 

Tajuk:

-Telefon.

 

Penyerapan:

Pengetahuan Sains.

 

Nilai Murni:

Berusaha dan produktif.

Mencipta sesuatu untuk keseluruhan hidup.

Murid boleh:

1.Menjawab soalan pemahaman bertumpu dan bercapah.

2.Membaca untuk memahami pelbagai bahan bacaan.

3.Menyatakan pengajaran yang tersurat dan tersirat.

4.Menyenaraikan isi-isi penting.

5.Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan  bertumpu dan bercapah.

6.Menulis teks syarahan mengikut format yang betul.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.48 Menulis teks ucapan dan syarahan.

Kandungan:

1.Tatabahasa –imbuhan peN, peN...-an.

 

2.Penulisan

-syarahan.

16

Tema:

-Kenegaraan.

 

Tajuk:

-Datok Onn bin Jaafar.

 

Penyerapan:

Pengetahuan.

Kajian Tempatan.

 

Nilai Murni:

Berani mempertahankan kedaulatan negara

Murid boleh:

1.Menyatakan pengajaran yang tersurat dan tersirat.

2.Merujuk bahan-bahan rujukan.

3.Merujuk kamus untuk mencari perkataan seerti dan perkataan berlawan.

4.Memahami pelbagai bahan bacaan tambahan.

5.Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan  bertumpu dan bercapah.

6.Menulis teks ucapan mengikut format yang betul.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat.

2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna khusus, perkataan seerti, dan perkataan berlawan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.48 Menulis teks ucapan dan syarahan.

Kandungan:

1.Tatabahasa –imbuhan peR, peR...-an, Antinim.

2.Penulisan

-ucapan.

17

Tema:

-Kenegaraan.

 

Tajuk:

-Datok Onn bin Jaafar.

 

Penyerapan:

Pengetahuan.

Kajian Tempatan.

 

Nilai Murni:

Berani mempertahankan kedaulatan negara

Murid boleh:

1.Menjawab soalan berdasarkan isi sesuatu cerita.

2.Membaca untuk memahami pelbagai bahan bacaan.

3.Memberi penjelasan lanjut tentang pendapat yang diberi.

4.Menggunakan tanda baca yang betul pada ayat.

5.Menulis simpulan bahasa atau perumpamaan dalam ayat.

6.Membalas surat kiriman rasmi mengikut format yang betul.

Kemahiran:

1.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.10 Menggunakan tanda baca.

3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.45 Menulis surat kiriman mengikut format.

Kandungan:

1.Tatabahasa –imbuhan ke-, ke...-an, bidalan.

2.Penulisan

-Surat kiriman rasmi.

18

Tema:

-Pantun.

 

Tajuk:

-Rajinlah belajar anakku.

 

Penyerapan:

Pengetahuan

Pendidikan Moral.

 

Nilai Murni:

-Berusaha bersungguh-sungguh, tekun, berdedikasi, cekal mengejar kejayaan.

Murid boleh:

1.Menjawab jawapan pemahaman berdasarkan soalan  bertumpu dan bercapah.

2.Melafazkan puisi dengan betul.

3.Memberi penjelasan lanjut tentang pendapat yang diberi.

4.Menyatakan pengajaran yang tersurat dan tersirat dalam bahan bacaan.

5.Menulis perumpamaan atau simpulan bahasa yang sesuai dalam ayat.

6.Menulis pelbagai jenis karangan dalam bentuk prosa.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.47 Melafazkan puisi dengan betul mengikut sebutan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

 

Kandungan:

1.Tatabahasa –imbuhan di-, di...-i, di...-kan, kata hikmat

 

2.Penulisan

- peribahasa.

 

19

Tema:

-Kebersihan.

 

Tajuk:

-Amalkan kebersihan.

 

Penyerapan:

. Pendidikan Moral

Kajian Tempatan.

 

Nilai Murni:

-Melahirkan masyarakat yang prihatin.

Mengamalkan cara hidup yang sihat.

Murid boleh:

1.Menjawab jawapan pemahaman berdasarkan soalan  bertumpu dan bercapah.

2.Menjawab dengan membuat keputusan berdasarkan situasi.

3.Memberi penjelasan yang lanjut tentang pendapat yang diberi.

4.Memahami pelbagai bahan tambahan secara bebas atau bertema.

5. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan  bertumpu dan bercapah.

6. Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.45 Menulis surat kiriman mengikut format.

 

 

 

 

Kandungan:

1.Tatabahasa –imbuhan teR, teR-...-i, teR...-kan, Kata  hampir sama Makna.

 

2.Penulisan

-Surat rasmi.

20

Tema:

-Hidupan laut.

 

Tajuk:

-Air mata dugong.

 

Penyerapan:

Kajian Tempatan.

Sains.

 

Nilai Murni:

-Menjaga dan melindungi hidupan daripada kepupusan.

Murid boleh:

1.Menyoal untuk mendapatkan maklumat tentang bahan rangsangan.

2. Menjawab soalan pemahaman yang  bertumpu dan bercapah.

3.Menjawab dengan memberi penjelasan lanjut.

4.Membaca untuk memahami pelbagai bahan bacaan.

5.Melengkapkan ayat dengan ungkapan yang sesuai.

6.Menulis pelbagai jenis karangan dalam bentuk prosa.

Kemahiran:

1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat.

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.

1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam perbincangan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata ganda seluruh, bandingan semacam.

 

2.Penulisan

-berita.

21

Tema:

-Kreatif mencipta sesuatu.

 

Tajuk:

-Membuat bekas pensel.

 

Penyerapan:

Pengetahuan Kemahiran hidup.

 

Nilai Murni:

-Berminat dan ingin mencuba sesuatu yang baru kreatif.

Murid boleh:

1. Menjawab soalan pemahaman bertumpu dan bercapah.

2.Menerangkan cara membuat sesuatu mengikut urutan.

3.Menyatakan pendapat berdasarkan pernyataan.

4.Merujuk kamus untuk mencari perkataan seerti dan berlawan.

5. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan  bertumpu dan bercapah.

6.Menulis maklumat yang diterima dengan teratur.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.33 Menyatakan cara membuat sesuatu benda mengikut urutan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat.

2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna khusus, perkataan seerti, dan perkataan berlawan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata ganda separa, Antonim.

 

2.Penulisan

-keperihalan.

22

Tema:

-Ulasan buku.

 

Tajuk:

-Motivasi diri.

 

Penyerapan:

Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai Murni:

-Sentiasa berusaha, rajin, tekun, dan gigih.

Giat mengejar ilmu pengetahuan.

Murid boleh:

1.Menjawab soalan pemahaman bertumpu dan bercapah.

2.Membaca untuk memahami pelbagai bahan bacaan.

3.Melengkapkan ayat dengan ungkapan yang sesuai.

4.Menulis maklumat yang diberi dengan teratur.

5.Menulis pelbagai jenis karangan dalam bentuk prosa.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata gandabersajak, peribahasa.

 

2.Penulisan

-situasi.

23

Tema:

-Pelancongan.

 

Tajuk:

-Petrosains.

 

Penyerapan:

Pengetahuan Sains.

 

Nilai Murni:

-Menghargai ciptaan Tuhan.

Murid boleh:

1. Menjawab soalan pemahaman bertumpu dan bercapah.

2.Melapor  sesuatu peristiwa.

3.Memahami pelbagai bahan bacaan.

4.Menyatakan maklumat penting.

5. Menjawab soalan pemahaman bertumpu dan bercapah.

6. Menulis pelbagai jenis karangan dalam bentuk prosa.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat dengan betul dan ringkas.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata gandaberimbuhan,kata banyak makna.

 

2.Penulisan

-berita.

24

Tema:

-Penawar hidup.

 

Tajuk:

-Kepentingan air.

 

Penyerapan:

Pengetahuan Sains, Kajian Tempatan.

 

 

Murid boleh:

1. Menjawab soalan pemahaman bertumpu dan bercapah.

2.Memberi pendapat yang bernas.

3.Membaca untuk memahami pelbagai jenis bacaan.

4.Memberi penjelasan lanjut terhadap pendapat yang diberi.

5.Melengkapkan ayat dengan ungkapan yang sesuai.

6. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam perbincangan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata ganda semu, perumpamaan

 

2.Penulisan

-rencana.

25

Tema:

-Pengalaman.

 

Tajuk:

-Keringat Peladang Jaya.

 

Penyerapan:

Pengetahuan Pendidikan Moral.

 

Nilai Murni:

-Tekun berusaha, berwawasan.

Murid boleh:

1.Menjawab dengan membuat rumusan berdasarkan situasi.

2.Memberi pendapat bernas dalam perbincangan.

3.Menyatakan watak-watak yang terdapat dalam teks.

4.Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan tambahan secara bebas atau bertema.

5. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

6. Menulis pelbagai jenis karangan dalam bentuk prosa.

Kemahiran:

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam perbincangan.

2.23 Mengenal watak dalam bahan dialog dan skrip lakonan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

 

Kandungan:

1.Tatabahasa –Ayat inti, kata banyak makna.

 

2.Penulisan

-cerita.

26

Tema:

-Kesihatan.

 

Tajuk:

-Masalah kegendutan.

 

Penyerapan:

Pengetahuan Pendidikan Moral.

 

Nilai Murni:

-Menjaga kesihatan, menjaga cara hidup sihat.

Murid boleh:

1. Memberi pendapat bernas dalam perbincangan.

2.Memberi penjelasan lanjut.

3.Merujuk kamus untuk mencari perkataan sukar.

4.Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan tambahan secara bebas atau bertema.

5.Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

6.Menulis teks syarahan

mengikut format yang betul.

Kemahiran:

1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam perbincangan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna khusus, perkataan seerti, dan perkataan berlawan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.48 Menulis teks ucapan dan syarahan.

 

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata nafi, sinonim.

 

2.Penulisan

-Syarahan.

27

Tema:

-Pendidikan.

 

Tajuk:

-Pesanan kakak.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Matematik, Kajian Tempatan.

 

Nilai Murni:

-Bertanggungjawab terhadap keluarga, tolong menolong dan bekerjasama.

Murid boleh:

1.Menerangkan perbezaan watak yang terdapat dalam teks.

2.Membuat rumusan berdasarkan bahan yang dibaca.

3. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

4.Mencatat maklumat yang diterima daripada pelbagai sumber.

5.Menulis pelbagai jenis karangan dalam bentuk prosa.

6.Menulis karangan berbentuk perbincangan.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

2.23 Mengenal watak dalam bahan dialog dan skrip lakonan.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.30 Mencatat pesanan.

3.31 Mencatat nota peringatan.

3.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

 

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata tanya , ayat yang betul.

 

2.Penulisan

-Perbincangan

28

Tema:

-Puisi.

 

Tajuk:

-Pedoman untuk remaja.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral.

 

Nilai Murni:

-Menunjukkan sikap yang positif, berdikari, dan berusaha.

Murid boleh:

1.Menyoal untuk mendapatkan maklumat tentang bahan ransangan.

2.Menyenaraikan isi-isi penting.

3.Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan tambahan secara bebas dan bertema.

4.Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

5.Menulis pelbagai jenis karangan dalam bentuk prosa.

6.Menulis pelbagai jenis puisi seperti pantun, sajak, dan syair.

Kemahiran:

1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

3.42 Menulis pelbagai bentuk puisi.

 

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata seru, perumpamaan.

 

2.Penulisan

-Diari.

29

Tema:

-Tokoh.

 

Tajuk:

-Pendeta Za'aba.

 

Penyerapan:

-PengetahuanSejarah.

 

Nilai Murni:

-Sayang akan bangsa dan bahasa.

Murid boleh:

1.Menyoal menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya.

2.Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

3.Menjawab dengan memberi penjelasan tentang sesuatu isi cerita.

4.Menyatakan pengajaran yang tersurat dan tersirat dalam bahan bacaan.

5.Memahami pelbagai bahan bacaan.

6. Menulis pelbagai jenis karangan dalam bentuk prosa.

Kemahiran:

1.21 Menyoal dengan pelbagai teknik.

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

 

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata perintah, peribahasa.

 

2.Penulisan

-Keperihalan.

30

Tema:

-Pendidikan.

 

Tajuk:

-Memohon bantuan.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral.

 

Nilai Murni:

-Membantu keluarga, aktif dalam kurikulum dan ko kurikulum.

Murid boleh:

1. Menjawab soalan pemahaman bertumpu dan bercapah.

2.Menjawab soalan berdasarkan isi sesuatu cerita.

3.Memberi pendapat yang bernas dalam perbincangan.

4.Membaca untuk Memahami pelbagai bahan bacaan.

5.Menulis pelbagai jenis karangan dalam bentuk prosa.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita.

1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam perbincangan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

Kandungan:

1.Tatabahasa –Kata Pemeri, Kata Banyak Makna.

 

2.Penulisan

-Peribahasa.

31

Tema:

-Kesihatan.

 

Tajuk:

-Diet seimbang.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral, Kesihatan.

 

Nilai Murni:

-Menjaga pemakanan, mengekalkan cara hidup sihat.

Murid boleh:

1.Memberi pendapat yang bernas dalam perbincangan.

2. Membaca untuk memahami pelbagai bahan bacaan.

3.Menyatakan pendapat berdasarkan pernyataan yang diberi.

4. Membaca untuk Memahami pelbagai bahan bacaan tambahan.

5. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

6.Mengarang kata-kata yang sesuai dalam kad ucapan berdasarkan situasi.

 

Kemahiran:

1.21 Menyoal dengan pelbagai teknik.

1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam perbincangan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.43 Mengarang kata-kata dalam ucapan.

Kandungan:

1. Tatabahasa -Ayat Aktif dan Ayat Pasif, Kata Banyak Makna.

 

2.Penulisan

-Surat Tidak Rasmi.

32

Tema:

-Alam semulajadi.

 

Tajuk:

-Aktiviti pelancongan.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Kajian Tempatan.

 

Nilai Murni:

-Menjaga alam sekitar, Bumi kaya dengan bahan galian.

Murid boleh:

1.Membaca untuk memahami pelbagai bahan bacaan.

2.Memberi penjelasan lanjut tentang pendapat yang diberi.

3.Penyatakan pernyataan yang tersurat dan tersirat.

4.Mencatat isi penting daripada bahan.

5.Menulis teks syarahan dengan format yang betul.

Kemahiran:

1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat.

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.32 Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan.

3.48 Menulis teks ucapan dan syarahan.

Kandungan:

1. Tatabahasa –Cakap Ajuk dan Cakap Pindah, Antonim.

 

2.Penulisan

-Syarahan.

33

Tema:

-Pertanian.

 

Tajuk:

-Kepentingan pertanian.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Kajian Tempatan, Sains.

 

Nilai Murni:

-Menghargai sumbangan para petani, memulihara alam sekitar.

Murid boleh:

1.Menjawab dengan membuat rumusan berdasarkan situasi.

2.Memberi penjelasan lanjut tentang pendapat yang diberi.

3.Menyatakan pengajaran yang tersurat dan tersirat.

4.Menulis simpulan bahasa atau perumpamaan yang sesuai.

5.Mencatat isi-isi penting.

6.Menulis dialog berdasarkan situasi.

Kemahiran:

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam perbincangan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.32 Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan.

3.41 Menulis kata bual.

Kandungan:

1. Tatabahasa –Ayat Tunggal, Peribahasa.

 

2.Penulisan

-Dialog.

34

Tema:

-Sejarah.

 

Tajuk:

-Zaman Prasejarah Arab.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Kajian Tempatan.

 

Nilai Murni:

-Persaudaraan yang kukuh.

Murid boleh:

1.Membaca untuk memahami pelbagai bahan bacaan.

2. Memberi penjelasan lanjut tentang pendapat yang diberi.

3. Menyatakan pengajaran yang tersurat dan tersirat.

4.Merujuk kamus untuk mencari perkataan seerti dan perkataan berlawan.

5.Membina dan menulis soalan. menggunakan kata tanya.

6.Meramal dan menulis kesudahan cerita yang diberi.

Kemahiran:

1.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita.

1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna khusus, perkataan seerti, dan perkataan berlawan.

3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

3.28 Menulis kesudahan sesuatu cerita.

Kandungan:

1. Tatabahasa –Kata Hampir Sama Makna, Sinonim.

 

2.Penulisan

-Melengkap

kan Cerita.

35

Tema:

-Kenegaraan.

 

Tajuk:

-Kegemilangan Tanah Airku.

 

Penyerapan:

- Pengetahuan Kajian Tempatan.

 

Nilai Murni:

-Cinta akan negara, menghargai masa.

Murid boleh:

1.Menemuramah seseorang untuk mendapatkan auto biografinya.

2.Menjawab soalan berdasarkan isi sesuatu cerita.

3.Memberi pendapat yang bernas dalam perbincangan.

4.Membaca untuk memahami pelbagai bahan bacaan.

5.Membina dan menulis soalan menggunakan pelbagai kata tanya.

6.Mencatat butiran laporan berdasarkan peristiwa.

Kemahiran:

1.20 Bersoal jawab dalam bentuk temu ramah yang mudah.

1.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita.

1.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

3.46 Menulis laporan ringkas.

Kandungan:

1. Tatabahasa –Kata Banyak Makna.

 

2.Penulisan

-Laporan.

36

Tema:

-Pelancongan.

 

Tajuk:

-Keunikan pantai di Malaysia.

 

Penyerapan:

- Pengetahuan Kajian Tempatan.

 

Nilai Murni:

-Menghargai alam sekitar.

Murid boleh:

1.Menjawap soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah berdasarkan bahan rangsangan.

2.Menjawab soalan berdasarkan isi sesuatu cerita yang diperdengarkan.

3.Menyatakan maklumat penting yang dikenalpasti.

4.Memberi penjelasan lanjut tentang pendapat yang diberi.

5.Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

6.Menulis karangan dalam bentuk prosa.

Kemahiran:

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

 

Kandungan:

1. Tatabahasa –Tanda Baca, Bandingan.

 

2.Penulisan

-Perbahasan.

|| Dunia Islam || Laman Guru || Ibubapa || Alam Remaja || Tambah URL ||

||Jom Buat Hompej || Cadangkan || Enjen Carian ||

||Menu Utama || webmaster || KBSB Sains||

Free Web Hosting